Follow

Zordix har slutfört förvärvet av Just For Games SAS

30 April 2021 - 14:28

Zordix AB (publ) (“Zordix” eller “Bolaget”) har idag slutfört förvärvet av Just For Games SAS (“Just for Games” eller “JFG”). Tillträdet är i enlighet med det avtal Zordix tecknat om förvärv av Just For Games som offentliggjordes den 8 februari 2021.

Just for Games är en ledande fransk speldistributör och utgivare av spel till PC och konsol. JFG distribuerar primärt inom premiumsegmentet och i nära samarbete med internationella spelförläggare såsom Microsoft, Maximum Games och Marvelous. Vidare har JFG en av de största spelkatalogerna av Nintendo Switch-spel i Frankrike och är den tredje största aktören inom Switch speldistribution. Utöver distributionen innehar JFG en förlagsverksamhet som har vuxit snabbt sedan starten, för två år sedan, och utgör idag cirka 1/10 del av omsättningen. Förlagsverksamheten har redan etablerat sig som nummer ett på fysisk spelförsäljning inom s.k. “back catalog”. Just For Games består av tolv anställda med bas i Paris.

Förvärvet av JFG är ett stort steg framåt i Zordix strategi att expandera globalt och transaktionen öppnar för ytterligare förvärv, både inom publicering och inom spelutveckling. JFG stärker Zordix existerande förlagsaktiviteter och diversifierar verksamheten med ett tredje ben. Det är ett transformativt och komplementärt förvärv som stärker finanserna och skapar stabilitet och utrymme för fortsatt tillväxt.

Provided by: MFN
NGM Nordic SME (Sweden)
Zordix AB
Zordix is a Swedish game developer. The main focus is on games adapted for both digital downloading but also for various gaming consoles such as PlayStation, Xbox, and Nintendo. Games licensed by the company includes Aqua Moto Racing, Firefighter, and Valet Parking 1989. The company was created in 2009 and is based in Umeå....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More