Follow

IPO-intervju med VD för Zoomability

26 June 2019 - 13:11
IPO-intervju med VD för Zoomability. Pehr-Johan Fager svarar på frågor om verksamheten med deras eldrivna terränggående fordon för de med rörelsehinder. Han kommenterar även hur stor marknaden är och hur de ska marknadsföra sig....
Spotlight (Sweden)
Zoomability Int AB
Zoomability develops and sells terrain vehicles for people with limited mobility....
Learn more about company

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More

Create Your FREE Account to stay Up To Date