Follow

ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT NOVEMBER 2021

03 December 2021 - 12:00

Stark försäljningstillväxt under november: Zinzinos totala intäkter ökade med 48 % jämfört med föregående år.

Tillväxt i flertalet regioner bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 49 % till 140,7 (94,6) mSEK i november. Faun Pharmas externa försäljning ökade med 28 % och uppgick till 5,5 (4,3) mSEK. Sammanlagt ökade koncernen intäkterna med 48 % till 146,2 (98,9) mSEK jämfört med föregående år.

Koncernens ackumulerade försäljning januari–november 2021 ökade med 22 % till 1221,5 (1004,8) mSEK.  

Intäkterna fördelade sig enligt följande:

Regioner,MSEK 21-nov 20-nov Förändring Ack 2021 Ack 2020 Förändring
Norden 32,0 35,9 -11% 333,7 356,1 -6%
Centraleuropa 25,2 15,5 63% 205,5 158,4 30%
Östeuropa 41,3 19,0 117% 304,9 232,5 31%
Syd- & Västeuropa 15,5 9,3 67% 130,3 76,3 71%
Baltikum 10,3 7,2 43% 68,8 62,2 11%
Nordamerika 4,8 3,4 41% 45,3 37,1 22%
Asien-Stillahavsregionen 11,0 4,3 156% 75,2 28,7 162%
Afrika 0,6 0,0 0,6 0,0
Zinzino 140,7 94,6 49% 1 164,3 951,3 22%
Faun Pharma 5,5 4,3 28% 57,2 53,5 7%
Zinzino Group 146,2 98,9 48% 1 221,5 1 004,8 22%

Länder i regioner:

-Norden: Danmark, Färöarna, Finland, Island, Norge, Sverige

-Centraleuropa: Österrike, Tyskland, Schweiz

-Östeuropa: Tjeckien, Slovakien, Ungern, Polen, Rumänien

-Syd- & Västeuropa: Cypern, Frankrike, Grekland, Italien, Nederländerna, Spanien, Storbritannien

-Baltikum: Estland, Lettland, Litauen

-Nordamerika: Kanada, USA

-Asien-Stillahavsregionen: Australien, Hongkong, Indien, Malaysia, Singapore, Taiwan, Thailand

-Afrika: Sydafrika

För mer information vänligen kontakta:

Dag Bergheim Pettersen CEO Zinzino +47 (0) 932 25 700, zinzino.com

Bilder för fri publicering:

Marcus Tollbom +46 (0) 70 190 03 12, [email protected]

Certified Adviser: Erik Penser Bank Aktiebolag, +46 (0) 8 463 83 00, email: [email protected]

Denna information är sådan som Zinzino AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.  Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande kl. 12.00 den 3e december 2021.

Zinzino är ett globalt D2C-företag från Skandinavien specialiserat på biomarkörbaserade personanpassade kosttillskott. Det är ett aktiebolag med aktier noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market. Företagets testbaserade och vetenskapligt beprövade kosttillskott finns för närvarande på över 100 marknader över hela världen.

Zinzino äger de norska forsknings- och produktionsenheterna BioActive Foods AS och Faun Pharma AS. Företagets huvudkontor är beläget i Göteborg i Sverige och ytterligare kontor finns i Finland, Lettland, Norge, USA, Australien, Hongkong, Malaysia, Indien, Taiwan och Sydafrika.

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM (Sweden)
Zinzino Holding AB
Zinzino is a direct sales company which offers products focusing on nutritional supplements, skincare, and lifestyle products. The Company operates in three segments Zinzino; Faun and VMA Life....
Learn more about company
Media

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More