Follow

ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT JANUARI 2023

03 February 2023 - 11:00

Zinzinos totala intäkter ökade med 18 % jämfört med föregående år.

Intäkterna för Zinzinos försäljningsmarknader i januari 2023 ökade med 18 % och uppgick till 120,0 (102,1) mSEK. Faun Pharmas externa försäljning ökade med 32 % och uppgick till 9,1 (6,9) mSEK. Sammanlagt ökade koncernen intäkterna med 18 % till 129,1 (109,0) mSEK jämfört med föregående år.

Intäkterna fördelade sig enligt följande:

Regioner, mSEK 23-jan 22-jan Förändring
Norden 23,1 26,0 -11%
Centraleuropa 28,5 18,4 55%
Östeuropa 32,8 28,6 15%
Syd- & Västeuropa 15,9 12,1 31%
Baltikum 7,4 6,5 14%
Nordamerika 6,3 4,4 43%
Asien-Stillahavsregionen 4,6 5,7 -19%
Afrika 1,4 0,4 250%
Zinzino 120,0 102,1 18%
Faun Pharma 9,1 6,9 32%
Zinzino Group 129,1 109,0 18%

Länder i regioner:

-Norden: Danmark, Färöarna, Finland, Island, Norge, Sverige
-Centraleuropa: Österrike, Tyskland, Schweiz
-Östeuropa: Tjeckien, Slovakien, Ungern, Polen, Rumänien
-Syd- & Västeuropa: Cypern, Frankrike, Grekland, Italien, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Belgien, Irlandsss
-Baltikum: Estland, Lettland, Litauen
-Nordamerika: Kanada, USA
-Asien-Stillahavsregionen: Australien, Hongkong, sIndien, Malaysia, Singapore, Taiwan, Thailand
-Afrika: Sydafrika

För mer information vänligen kontakta:
Dag Bergheim Pettersen CEO Zinzino +47 (0) 932 25 700, zinzino.com

Bilder för fri publicering:
[email protected]

Certified Adviser: Erik Penser Bank Aktiebolag, +46 (0) 8 463 83 00, email: [email protected]


Denna information är sådan som Zinzino AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.  Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande kl. 11.00 den 3e februari 2023.

Zinzino är ett globalt direktförsäljningsföretag från Skandinavien som specialiserat sig på testbaserade, personligt anpassade kosttillskott och vetenskaplig hudvård. Det är ett aktiebolag med aktier noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market. Företagets vetenskapligt beprövade kosttillskott finns på mer än 100 marknader över hela världen. Zinzino äger det schweiziska biotekniska hudvårdsvarumärket HANZZ+HEIDII samt de norska forsknings- och produktionsenheterna BioActive Foods AS och Faun Pharma AS. Företagets huvudkontor ligger i Sverige, i Göteborg, med ytterligare kontor i Europa, Asien, USA och Australien.

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
Zinzino Holding AB
Zinzino is a direct sales company which offers products focusing on nutritional supplements, skincare, and lifestyle products. The Company operates in three segments Zinzino; Faun and VMA Life....
Learn more about company

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More