Follow

ZignSec utökar samarbetet med SCHUFA, Tysklands ledande kreditbyrå, med ny miljonorder

20 November 2020 - 17:10

Det nya avtalet har ett direkt ordervärde för ZignSec om minst 1,7 Mkr och affären är en vidareutveckling av en gemensamt framtagen tjänst för den tyska marknaden, där ZignSec levererar världsledande elektronisk kundkännedom (e-KYC) för privatpersoner och företag.

ZignSec och SCHUFA har tidigare lanserat en gemensamt utvecklad e-KYC-tjänst baserad på ZignSecs e-ID-plattform. Tjänsten aggregerar olika e-KYC-metoder och erbjuds till exempelvis finansiella institutioner och e-handelsföretag på den tyska marknaden. Tjänsten inkluderar e-KYC-metoder såsom tillgång till bankkonton, e-ID, kvalificerad elektronisk signatur, betalningar, autentisering, kreditbetyg, bedrägeriförebyggande metoder samt regelefterlevnadskontroller.

Det utökade partnerskapet mellan ZignSec och SCHUFA når en ny milstolpe i och med denna affär och den tekniska infrastrukturen för en bred marknadsanvändning är nu på plats.

SCHUFA, som är Tysklands ledande kreditbyrå, tillhandahåller tillförlitlig information för företag och privatkunder, med kreditvärdering av 67,9 miljoner personer och 6 miljoner företag.

Ordervärdet för ZignSec är minst 1,7 Mkr för fyra månaders arbete och bedöms därefter att ha potential till ett betydande ordervärde under 2021, då ZignSec tar del av rörliga intäkter som genereras från samtliga kunder som ansluter sig till tjänsten.

Kommentar från Timm Schneider, VD för ZignSec:
”Jag är mycket stolt över att SCHUFA är så pass nöjda med vårt partnerskap att de har valt att utöka vårt samarbete med denna nya order. Det har inte bara ett stort initialt ordervärde utan kommer också att generera betydande intäkter för oss under lång tid framöver.”

För mer information, vänligen kontakta:

Timm Schneider, VD

Tel: +46 8 121 541 39

timm.schneider@zignsec.com

Alexander Albedj, Styrelseordförande

Tel: +46 76 221 30 75

alexander.albedj@zignsec.com

OM ZIGNSEC

ZignSec AB (publ) är ett RegTech-bolag som utvecklar och driver en teknisk plattform som samlar
olika typer av ID-verifieringsmetoder på en plats. Metoderna används av företag för att på ett säkert och snabbt sätt identifiera onlinekunder i realtid. Bolagets kunder återfinns inom ett flertal
branscher där identifiering är viktigt, med störst koncentration inom finansiella tjänster och
iGaming.

Nasdaq First North Ticker Symbol: ZIGN

Certified Adviser: Eminova Fondkommission AB, Tel: +46 8 684 211 00

Provided by: MFN
Nasdaq First North GM (Sweden)
ZignSec AB
ZignSec AB is an identity service platform. The platform offers various solutions for business needs such as Online ID Scanning, Realtime payments, PEP& Sanction Checks, Register checks, phone number validation and others....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More

Create Your FREE Account to stay Up To Date