Follow

ZignSec publicerar bolagspresentation och uppdaterade finansiella siffror

16 June 2021 - 07:35

ZignSec vill meddela sina aktieägare och intressenter att en bolagspresentation har publicerats. Presentationen leds av ZignSecs VD Timm Schneider samt Web Shields VD Alex Noton och Web Shields CIO Christian Chmiel.

Skälet till presentationen är att tillhandahålla alla aktieägare med information gällande förvärvet av Web Shield.

För att ansluta till presentationen, vänligen använd följande länk eller besök ZignSecs hemsida: https://tv.streamfabriken.com/zignsec-june-2021

ZignSec presenterar även uppdaterade finansiella siffror i samband med bolagspresentationen*. För helåret 2020 uppgick ZignSecs totala omsättning till 14,5 Mkr. För samma period uppgick Web Shields totala omsättning till cirka 47,9 Mkr vilket innebär en ojusterad total omsättning för ZignSec-koncernen på cirka 62,4 Mkr på pro forma-basis för helåret 2020. För de första fyra månaderna 2021 uppgick ZignSecs totala omsättning till 7,1 Mkr och Web Shields totala omsättning uppgick till cirka 17,7 Mkr vilket innebär en ojusterad total pro forma-omsättning för ZignSec-koncernen om cirka 24,8 Mkr för perioden.

Antalet anställda i ZignSec uppgår till 45 personer och över 40 personer för Web Shield. Det totala antalet anställda i koncernen uppgår därför nu till över 85 personer. ZignSec har över 100 kunder och Web Shield över 300 kunder. Det totala antalet kunder i koncernen uppgår därför nu till över 400.

För mer information, vänligen kontakta:

Timm Schneider, VD

Tel: +46 8 121 541 39

[email protected]

OM ZIGNSEC

ZignSec AB (publ) är ett RegTech-bolag som utvecklar och driver en teknisk plattform som samlar olika typer av ID-verifieringsmetoder på en plats. Metoderna används av företag för att på ett säkert och snabbt sätt identifiera onlinekunder i realtid. Bolagets kunder återfinns inom ett flertal branscher där identifiering är viktigt, med störst koncentration inom finansiella tjänster och annan reglerad verksamhet.

VIKTIG INFORMATION

Styrelsen för ZignSec AB (publ) bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

*: Notera att pro forma-siffrorna inte har granskats av bolagets revisor och inte bör betraktas som en uppskattning av koncernens resultat de kommande tolv månaderna.

Provided by: MFN
Nasdaq First North GM (Sweden)
ZignSec AB
ZignSec AB is an identity service platform. The platform offers various solutions for business needs such as Online ID Scanning, Realtime payments, PEP& Sanction Checks, Register checks, phone number validation and others....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More