Follow

Wyld Networks erhåller inköpsorder från den globala satellitoperatören Eutelsat S.A.

28 September 2021 - 09:00

Wyld Networks har tecknat avtal med Eutelsat S.A., en av världens ledande satellitoperatörer. Eutelsat har lagt en inköpsorder värd 900 000 kronor för fem satellitterminaler för testning av Wyld Networks IoT-lösning.

Endast 15 procent av världens yta täcks av markbundna trådlösa nätverk. Expansionen av Internet of Things (IoT) inom en rad sektorer, som transport, olja och gas samt jordbruk, innebär att affärskritisk information från tiotals miljoner IoT-sensorer kommer behöva sändas från de resterande 85 procent av världens yta där inga markbundna nätverk finns tillgängliga.

Detta understryker det grundläggande behovet av att komplettera markbundna nätverk med satellitbaserad teknik. Eutelsats flotta av satelliter i låg omloppsbana, kallad ELO, kommer att erbjuda global täckning för IoT-enheter vilket möjliggör för sensorer att överföra data oavsett var de finns i världen.

Wyld Networks kommer under fjärde kvartalet 2021 leverera fem satellitterminaler som en del av testfasen av Eutelsats ELO-program. Detta i tillägg till de terminaler som levererades till Eutelsat under andra kvartalet 2021. Terminalerna stödjer både satellit- och markbaserad LPWA-anslutning (”low-power wide-area”; nätverk med låg strömförbrukning och lång räckvidd).

”Vi är mycket glada över att samarbeta med Eutelsat i denna spännande satsning. Eutelsat är en ledande global satellitoperatör och en nyckelpartner för oss för att ta vår innovativa produkt till marknaden”, säger Alastair Williamson, vd för Wyld Networks. ”Efterfrågan på prisvärda lösningar för satellitbaserad IoT-uppkoppling ökar markant på flera marknader inom jordbruk, miljö, den maritima sektorn samt allmännyttiga tjänster som vatten- och elförsörjning. Detta understryks i en rapport från Rethink Research som förutspår att det fram till år 2025 kommer att sättas ut 30,3 miljoner satellit-IoT-terminaler1.

1) https://rethinkresearch.biz/articles/nanosats-and-new-use-cases-will-propel-satellite-iot-to-5-9bn-by-2025/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Alastair Williamson, CEO Wyld Networks
E-post: [email protected] 
Tel: +44 7 824 997 689

Denna information är sådan information som Wyld Networks AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 september 2021 kl. 09:00 CET.

Om Wyld Networks AB

Wyld Networks utvecklar och säljer innovativa trådlösa teknologilösningar som möjliggör prisvärd uppkoppling globalt, vilket adresserar problemet för människor och företag gällande bristen på global nätverksuppkoppling. Lösningarna är främst inriktade på trådlös nätverksanslutning för IoT-produkter och människor.

Wyld Networks Ltd grundades i Cambridge, Storbritannien under 2016 och är ett helägt dotterbolag till Wyld Networks AB.

Wyld Networks aktie (WYLD) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB (tel 08-5030 1550, e-post [email protected]).

Läs mer www.wyldnetworks.com

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM (Sweden)
Wyld Networks AB
Wyld Networks develop and sells innovative wireless technology solutions that enables affordable connectivity anywhere in the World. The solutions are mainly targeted to wireless connectivity for the Internet of Things and people....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More