Follow

Maritim- och rymdinnovationsföretaget, Pontos, kommer att distribuera Wyld Connect till fiskeflottor i Karibien

13 September 2023 - 08:30

Pontos, ett franskt teknikföretag med huvudkontor i Bordeaux, levererar lösningar för att möjliggöra hållbara fiskemetoder för lokala fiskesamhällen över hela världen. Med Wyld Connect kommer fiskefartyg att ha en direkt sensor till satellitlösningar som behövs för att digitalisera fiskeflottor.

Över hälften av fångsten i utvecklingsländerna produceras av lokala fiskebåtar. Samtidigt har tiden till havs ökat med upp till 60 procent samtidigt som man rapporterar mindre fångst för nästan alla fiskefartyg.

Pontos har ett uppdrag att bidra till välståndet för lokala fiskesamhällen världen över och till en hållbar förvaltning av marina resurser genom artificiell intelligensteknologi. Deras syfte är att göra det möjligt för dessa samhällen att arbeta med hållbara fiskemetoder, att få bättre tillgång till haven och marknaderna och att främja en ansvarsfull livsmedelsförsörjning lokalt.

Ett pågående projekt involverar en fiskeflotta på 25 000 fartyg baserade i Latinamerika och Karibien. Den stora majoriteten av havet har ingen mobiltäckning vilket gör anslutning av IoT-enheter till en stor utmaning. Genom att kombinera sensorteknik ombord, så som temperatur, luftfuktighet och havsdjupsmätningar med Wylds satellitanslutning med låg jordomloppsbana kommer Pontos att kunna samla in data för att tillföra ett betydande värde till flotthanteringen.

Pontos end-to-end-plattform för fiskeintelligens skapar en enda källa till sanning, tydliggör fler effektiva insikter och omsätter dem till positiva effekter. Att ge lokala fiske- och vattenbrukssamhällen möjlighet att öka sina inkomster och få rätt erkännande för sina bidrag är nyckeln till att förbättra försörjningen och näringstryggheten.

"Att möta IoT-datakraven från fiskerisektorn har blivit absolut nödvändigt", säger Alastair Williamson, VD Wyld Networks. "Vi är glada över att arbeta med Pontos för att möta de kända anslutningsutmaningarna med avlägsna maritima IoT:er med hjälp av satelliter som kretsar lågt runt jorden, för att leverera den nödvändiga informationen som behövs för att öka lönsamheten och uppfylla hållbarhetsmålen."

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Alastair Williamson, VD Wyld Networks
E-post: [email protected] 
Tel: +44 7 824 997 689

Om Wyld Networks AB

Wyld Networks utvecklar och säljer innovativa trådlösa teknologilösningar som möjliggör prisvärd uppkoppling globalt, vilket adresserar problemet för människor och bolag gällande bristen på global nätverksuppkoppling. Lösningarna är främst inriktade på trådlös nätverksanslutning för IoT-produkter och människor. Wyld Networks Ltd grundades i Cambridge, Storbritannien under 2016 och är ett helägt dotterbolag till Wyld Networks AB.

Wyld Networks aktie (WYLD) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB (tel 08-5030 1550, e-post [email protected]).

Läs mer på: www.wyldnetworks.com

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
Wyld Networks AB
Wyld Networks develop and sells innovative wireless technology solutions that enables affordable connectivity anywhere in the World. The solutions are mainly targeted to wireless connectivity for the Internet of Things and people....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More