Follow

KOMMUNIKÉ FRÅN WESTPAY AB EXTRA BOLAGSSTÄMMA

14 October 2021 - 16:16

Westpay AB höll under torsdagen den 14 oktober 2021 extra bolagsstämma.

På stämman fattades följande huvudsakliga beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till bolagsstämman och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på bolagets hemsida (Extra General Meetings – Westpay Investors).

Sammanfattning av besluten:

  • Bolagsstämman beslutade godkänna styrelsens beslut av den 23 september 2021 att uppta ett konvertibelt lån om nominellt 7,5 miljoner kronor genom en emission av 1 923 077 konvertibler till på förhand vidtalade investerare. Genom emissionen kommer antalet aktier i bolaget, vid full konvertering, att öka med ytterligare
    1 923 077.
  • Bolagsstämman beslutade att ändra punkt 8 i bolagsordningen genom att ta bort information avstämningsdag som en anpassning till lag. Därtill beslutade stämman dels om att införa en ny punkt i bolagsordningen angående insamling av fullmakter och poströstning samt om vissa icke-materiella ändringar hänförliga till formalia.

För ytterligare information kontakta:

Sten Karlsson, CEO Westpay AB
Mobil: +46 70-555 6065
E-post: [email protected]

Lars Levin, CFO Westpay AB
Mobil: +46 70-896 64 04
E-post: [email protected]

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB,
Tel: +46 8 121 576 90, e-post: [email protected]

Westpay is a full-service fintech- and payment solution provider that offers solutions that simplify payments and amplifies the overall customer experience. If you represent a restaurant, hotel, store, in-store, or e-commerce, and looking for a payment solution that adds value, we can help you all the way. The company is represented globally, headquartered in Stockholm, Sweden and is listed on Nasdaq First North Growth Market.
For more information: www.westpay.se

Attachment


Provided by: GlobeNewswire
Nasdaq First North GM (Sweden)
Westpay AB
Westpay provides smart transaction and payment solutions for merchant in-store as well as for the e-commerce and self-service markets. It also offers a complete solution for all types of payments and for all kinds of applications within various industries, such as retail, hotels and restaurants and retail banking sector....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More