Follow

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

08 April 2021 - 16:48

Selskabsmeddelelse nr. 67

Vejle, den 8. april 2021

WATURU HOLDING A/S – INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Den årlige generalforsamling for Waturu Holding A/S afholdes den 23. april 2021.
Generalforsamlingen afholdes kl. 15.00 på selskabets adresse på Sjællandsgade 32, 1. tv., 7100 Vejle. Den ordinære generalforsamling åbnes og ledes af bestyrelsesformanden.

BEMÆRK AT BESTYRELSEN, PÅ GRUND AF DEN NUVÆRENDE VIRUS PANDEMI MED CORONA-VIRUS ANBEFALER, AT AKTIONÆRER SOM ØNSKER AT STEMME BENYTTER SIG AF MULIGHEDEN FOR AT BREVSTEMME. DER VIL IKKE VÆRE MULIGHED FOR FYSISK FREMMØDE

Dagsorden:

 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
 2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
 4. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for det indeværende regnskabsår
 5. Valg af bestyrelse
 6. Valg af revisor
 7. Bestyrelsens forslag
  1. Ændring af bemyndigelses dato for vedtægternes punkt 3. Bemyndigelse til at udstede aktier og warrants.
 8. Eventuelt

1.  Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen vedtager bestyrelsens beretning om Waturu Holding’s forretningsaktiviteter i løbet af 2020.

2.  Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen vedtager Waturu Holding’s årsrapport for regnskabsåret 2020. Forslaget kan vedtages med simpelt flertal af stemmerne.

3.  Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsen foreslår, at dette års resultat fordeles som anført i årsrapporten. Forslaget kan vedtages med simpelt flertal af stemmerne.

 1. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for det indeværende regnskabsår Bestyrelsen ændrer ikke på det nuværende vederlagsniveau for bestyrelsesmedlemmer. Forslaget kan vedtages med simpelt flertal af stemmerne.

5.  Valg af bestyrelse

Lasse Ranlev (bestyrelsesformand), Andreas Bruus (bestyrelsesmedlem) stiller til genvalg. Toke Reedtz (bestyrelsesmedlem) fratræder i forbindelse med afholdelsen af den ordinære generalforsamling.

Medlemmerne Lasse Ranlev samt Andreas Bruus foreslås genvalgt.


Der opstilles to nye kandidater som indtræder som menige bestyrelsesmedlemmer.
Senest en uge før afholdelsesdatoen præsenteres kandidaterne på selskabets hjemmeside under menuen ”Investor” – ”Dokumenter”.
Kandidaterne præsenteres, som kandidat A og Kandidat B i indkaldelsen.
Vælges de opstillede kandidater, vil bestyrelsen efterfølgende bestå af: Lasse Ranlev (bestyrelsesformand), Andreas Bruus (bestyrelsesmedlem), Kandidat A (bestyrelsesmedlem) samt Kandidat B (bestyrelsesmedlem).

Forslaget kan vedtages med simpelt flertal af stemmerne.

6.  Valg af revisor

Bestyrelsen ønsker genvalg af selskabets nuværende revisor 2+ Revision Statsaut. revisorer ApS
Forslaget kan vedtages med simpelt flertal af stemmerne.

7.  Bestyrelsens forslag

A. Ændring af bemyndigelses dato for vedtægternes punkt 3.4 vedrørende bemyndigelse til at udstede aktier og warrants.

Bestyrelsens bemyndigelse i vedtægterne, punkt 3.4., udløb den 31. december 2020.

Bestyrelsen foreslår at forlænge bemyndigelsen til 31. december 2022. Godkendes forslaget, ændres vedtægternes punkt 3.4 til følgende:
3.4. Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil den 31. december 2022 ad en eller flere gange at udstede op til 1.000.000 aktietegningsretter (warrants), der giver ret til tegning af op til 1.000.000 aktier af kr. 0,05 i selskabet (i alt nominelt kr. 50.000) ved kontant indbetaling. Warrants kan udstedes til medarbejdere i Waturu koncernen på de vilkår og betingelser, som bestyrelsen fastlægger, herunder med hensyn til udnyttelseskurs, som kan være lavere end markedskursen, optjenings- og modningsvilkår samt udnyttelsesbetingelser og perioder mv. Bestyrelsen er ligeledes bemyndiget til ad en eller flere omgange at forhøje selskabets aktiekapital i forbindelse med udstedelse af nye aktier, som er tegnet på baggrund af udnyttelse af warrants. Nye aktier udstedt i henhold til bemyndigelsen skal indbetales fuldt ud, lyde på navn, være omsætningspapirer og i øvrigt i enhver henseende have samme rettigheder som selskabets eksisterende aktier.


Forslaget kan vedtages med et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer i henhold til den repræsenterede kapital, der er til stede på generalforsamlingen.

Aktiekapitalen og aktionærernes deltagelse og stemmeret

Virksomhedens aktiekapital udgør nominelt DKK 529.090,90 fordelt på aktier på DKK 0,05. På generalforsamlingen giver hver aktie på DKK 0,05 en stemme.

En aktionærs ret til at deltage på generalforsamlingen og til at stemme, bestemmes i forhold til antallet af aktier, som aktionæren ejer på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingen.

De aktier, som aktionæren ejer, beregnes på registreringsdatoen på baggrund af optagelsen af aktionærernes antal aktier i aktiebogsregistret og enhver information om aktionærens beholdning, som selskabet har modtaget på registreringsdatoen med henblik på registrering.

Deltagelse

Aktionærer, der har ret til og ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal informere selskabet om deres deltagelse senest den 20. april 2020 kl. 23:59 via e-mail til [email protected]

BEMÆRK AT BESTYRELSEN, PÅ GRUND AF DEN NUVÆRENDE VIRUS PANDEMI MED CORONA-VIRUS ANBEFALER, AT AKTIONÆRER SOM ØNSKER AT STEMME BENYTTER SIG AF MULIGHEDEN FOR AT BREVSTEMME. DER VIL IKKE VÆRE MULIGHED FOR FYSISK FREMMØDE

Fuldmagt

Fuldmagt-formularen, som kan hentes på virksomhedens hjemmeside under menuen "Investor" og "dokumenter", skal udfyldes og sendes via brev til Waturu Holding A/S, Sjællandsgade 32. 1.tv, 7100 eller via mail [email protected]

Fuldmagt-formularen skal modtages senest den 20. april 2021 kl. 23.59.

En aktionær kan vælge at afgive stemmer enten ved fuldmagt eller ved at brevstemme, se nedenfor, men ikke ved begge metoder.

Retten til at deltage og stemme ved fuldmagt skal underbygges med tilstrækkelig dokumentation. Hvis der ikke fremlægges tilstrækkelig dokumentation, kan retten til at deltage og / eller stemme nægtes i henhold til de særlige omstændigheder.

Brevafstemning

Aktionærer, kan afgive deres stemmer ved brevstemme. Brevafstemning kan foretages som følger:

Brevstemmeformularen, som kan hentes på virksomhedens hjemmeside under menuen "Investor" og "dokumenter", skal udfyldes og sendes via brev til Waturu Holding A/S, Sjællandsgade 32. 1.tv, 7100 eller via mail [email protected]

Brevstemmer skal være modtaget af selskabet senest den 22. april 2021 kl. 23:59.

Yderligere Information

Indtil, og på datoen for generalforsamlingen, vil yderligere oplysninger om generalforsamlingen være tilgængelige på selskabets hjemmeside, herunder:

 • Indkaldelsen til generalforsamlingen, herunder dagsorden og forslag.
 • Fuldmagt- og brevstemmeformular, der skal bruges til afstemning ved fuldmagt eller ved brevstemme.
 • Oplysninger om det samlede antal aktier og stemmeret på meddelelsesdatoen.


Generalforsamlingen afholdes på dansk.

Om Waturu Holding A/S

Waturu Holding A/S er en Greentech-virksomhed, som udvikler innovativ vandteknologi til opvarmning eller behandling af vand, med det fokus at sikre bakteriefrit vand samt nedsætte vand- og energiforbruget til opvarmning af varmt brugsvand i ejendomme og dermed sikre CO2- besparelser.
Waturu Holding A/S er hovedaktionær i medico selskabet Watgen Medical A/S samt i selskabet Aquaturu A/S, som udvikler anti-bakterie og anti-alge teknologi til landbaseret fiskeopdræt.

Yderligere oplysninger:

CEO Toke Reedtz, tlf.: +45 5188 1262, e-mail: [email protected]
CFO Henrik F. Stoltenberg, tlf.: +45 2898 8995, e-mail: [email protected]

Waturu Holding A/S

Sjællandsgade 32
7100 Vejle

Certified Adviser
CDI GLOBAL ApS
Per Vestergaard
Direktør/CEO
Vestre Havnepromenade 5, 5. sal 9000  Aalborg Denmark
T  +4598110055, M +4521764317, E  [email protected]
Hjemmeside: www.cdiglobal.dk

Nasdaq First North Growth Market Denmark Vigtige links:

Hjemmesiden: www.waturu.dk www.aquaturu.com www.watgenmedical.com

Finansielle rapporter:
www.waturu.dk/dokumenter

Fortløbende opdateringer fra selskabet:
www.waturu.dk/nyt


Provided by: GlobeNewswire
Nasdaq First North GM (Denmark)
Waturu Holding AS
Waturu Holding AS is a Danish Greentech company. It has developed a sustainable and intelligent water technology with the overall environmental purpose of saving water and energy and reducing CO2. The technology serves as a platform technology and is thus useful in a variety of products. The product portfolio of the group consists of water heater and industrial solution for wastewater. The WATURU...
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More