Follow

Vultus meddelar sista dag för handel med BTA

07 July 2023 - 19:18

Företrädesemissionen i Vultus registrerad och handel med BTA upphör.

Sista dag för handel med BTA (tecknade betalda aktier) är den 13 juli, 2023.

Utsökningsdagen är den 17 juli, 2023 och de nyemitterade aktierna beräknas finnas tillgängliga på respektive aktieägares depå/vp-konto den 19 juli, 2023.

Viktig information

Denna information är sådan information som Vultus AB (publ) måste offentliggöra i enlighet med EU: s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktperson.

För mer information om Vultus, vänligen kontakta
Per Karlsson, VD Vultus AB
Telefon: +46 (0) 70-001 97 01
E-post: [email protected]
Hemsida: www.vultus.se

About Vultus – vultus.se

Vultus AB is an Agritech Data provider founded 2016 in Lund, Sweden. Vultus takes
hi-tech research and satellite data down to earth, offering farmers and landowners large savings and better yields through precision farming. All based on facts and solid analysis.

Providing crop-specific Analysis for the world's farmers and landowners - 365 days a year - in all-weather types - in all parts of the world.

Vultus shares are listed on Spotlight Stock Market.

Provided by: Cision
Spotlight Stock Market (Sweden)
Vultus AB
Vultus solutions help farmers to get reliably better yields and to save up to 30% costs on fertilizer usage....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More