Follow

Vultus lanserar utbildning om Agritech

10 August 2023 - 15:13

Klimatförändringarna skapar nya utmaningar för alla, inte minst för jordbruket och kunskapsgapet är stort. Att möta de utmaningarna kräver investeringar i ny teknik och mer kunskap. Som en del av en ny kommunikationsstrategi startar Vultus AB en utbildning på LinkedIn för att göra det lättare för små och stora investerare att följa den tekniska utvecklingen inom Agritech-branschen och göra fler medvetna om dess möjligheter.

”Odlare blir allt mer beroende av realtidsinformation om sina grödor och vi i agritechbranschen kan hjälpa dem med det. Samtidigt har branschen ett fortsatt behov av kapital medan vi upplever en efterfrågan från potentiella investerare att lära sig mer. Därför sätter vi ihop en kunskapsresa i videoformat och artiklar som i första hand riktar sig till investerare, men som vi också hoppas kan intressera människor i allmänhet för branschen och hur den kan hjälpa bönderna”, säger Vultus VD Per Karlsson.

Vultus egen verksamhet fokuserar på analys för odlare av potatis, sockerrör samt vallskörd och betesmark. Att det sistnämnda är världens största gröda både när det gäller andel av landytan och skörd i volym är ett exempel på fakta som få utanför branschen är medvetna om. Därför tänker Vultus koncentrera utbildningen kring samma grödor, eftersom det är där företaget har spetskunskaper och kan låta människor följa kundernas utmaningar och lösningar.

”Som aktör inom framtidens jordbruk känner vi ett ansvar för både våra kunder och för hela den globala branschen. Nu hoppas vi kunna använda vår insamlade kunskap till att engagera fler människor, oavsett om det handlar om att investera, arbeta eller bara lära sig mer så är vi glada om vi kan skapa en större förståelse”, säger Per Karlsson.

Kunskapsresan startar under augusti på Vultus LinkedIn-sida och är gratis att följa.

För mer information om Vultus, vänligen kontakta
Per Karlsson, VD Vultus AB
Telefon: +46 (0) 70-001 97 01
E-post: [email protected]
Hemsida:
www.vultus.se

About Vultus – vultus.se

Vultus AB is an Agritech solution provider founded 2016 in Lund, Sweden. Vultus takes hi-tech research and satellite data down to earth, offering farmers and landowners large savings and better yields through precision farming. All based on facts and solid analysis.

Providing crop-specific services for the world's farmers and landowners - 365 days a year - in all-weather types - in all parts of the world.

Vultus shares are listed on Spotlight Stock Market.

Provided by: Cision
Spotlight Stock Market (Sweden)
Vultus AB
Vultus solutions help farmers to get reliably better yields and to save up to 30% costs on fertilizer usage....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More