Follow

Vultus ingår samarbete med Desert Control

06 July 2023 - 13:17

Vultus AB (”Vultus” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget ingått ett samarbete med Agritech-bolaget Desert Control AS (”Desert Control”). I samarbetet ingår ett pilotprojekt där Vultus analysplattform övervakar utvalda fält där Desert Control har applicerat sin teknik, Liquid NanoClay (LNC) en flytande lerbaserad förening som möjliggör att grödor kan odlas i torra och vattenbristdrabbade regioner.

Vultus erbjuder analyser av grödor och markförhållanden för odlare på en global marknad som en tjänst, Analysis as a Service (AaaS). Genom kontinuerliga realtidsanalyser levererar Vultus beslutsunderlag för effektivare åtgärder inom jordbruket.

Desert control har utvecklat Liquid NanoClay (LNC), en flytande lerbaserad förening som omvandlar sandig jord till bördig och produktiv mark. Med LNC kan bönder optimera vattenretentionen, minska vattenförbrukningen med upp till 50% och förbättra jordens kvalitet. Tekniken möjliggör att grödor kan odlas i torra och vattenbristdrabbade regioner.

Vultus och Desert Control har ingått ett samarbete som inleds av ett pilotprojekt där Vultus analysplattform bidrar med analysunderlag för åtgärder och vattenkontroll över utvalda områden där Desert Control applicerat sin teknik, LNC. Desert Control vill lära sig om möjligheterna med Vultus plattform. Genom bolagens respektive teknik skapas synergier för att förbättra jordens bördighet och övervaka vattenretentionen på fält, vilket ökar jordbruksmöjligheter och mildrar klimatförändringarnas påverkan på livsmedelsproduktionen.

”Jag är glad över att kunna meddela vårt samarbete med Desert Control som kommer kombinera vår analysplattform med Desert Controls Liquid NanoClay. Tillsammans kommer vi att förbättra markens bördighet och övervaka vattenretentionen på fält, vilket öppnar upp möjligheter för odling i torra och vattenbristdrabbade regioner. Detta samarbete kommer att underlätta för livsmedelsproduktion och öka jordbruksmöjligheterna. Vi ser fram emot att göra verklig skillnad tillsammans med Desert Control”, säger Per Karlsson, VD Vultus.

"Samarbetet med Vultus innebär ett viktigt steg framåt i vår strävan att omvandla torra och vattenbristdrabbade regioner till bördig och produktiv mark. Med hjälp av Vultus analysplattform kommer vi att kunna dokumentera och visualisera effekten av vår Liquid Natural Clay (LNC), inte bara när det gäller förbättrad vattenhushållning, men kanske ännu viktigare, i fråga om förbättrad skörd och kvalitet. Dessutom hjälper det oss att dokumentera bevarandet av värdefulla naturresurser på ett mer effektivt sätt. Vi ser fram emot att starta fältpilotinitiativ tillsammans med Vultus, vilket frigör potential för att skapa ett mer hållbart jordbruk för sandjord och torra miljöer runt om i världen", säger Ole Kristian Sivertsen, VD för Desert Control.

För mer information om Vultus, vänligen kontakta
Per Karlsson, VD Vultus AB
Telefon: +46 (0) 70-001 97 01
E-post: [email protected]
Hemsida: www.vultus.se

About Vultus – vultus.se

Vultus AB is an Agritech Data provider founded 2016 in Lund, Sweden. Vultus takes
hi-tech research and satellite data down to earth, offering farmers and landowners large savings and better yields through precision farming. All based on facts and solid analysis.

Providing crop-specific Analysis for the world's farmers and landowners - 365 days a year - in all-weather types - in all parts of the world.

Vultus shares are listed on Spotlight Stock Market.

Provided by: Cision
Spotlight Stock Market (Sweden)
Vultus AB
Vultus solutions help farmers to get reliably better yields and to save up to 30% costs on fertilizer usage....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More