Follow

Vultus fördjupar sitt samarbete med AR Tarim för att erbjuda sjukdoms- och skadeanalys för potatisodling

13 July 2023 - 11:06

Vultus AB (”Vultus” eller ”Bolaget”) meddelar idag att samarbetet med AR Tarim möjliggör en betydande expansion av Vultus analystjänst för potatis. Genom detektion av sjukdomar och andra skadeangrepp kommer Vultus att förse potatisodlare med en tjänst som gör det möjligt att identifiera sjukdomsattacker i ett tidigt skede, innan de sprider sig över hela odlingen. Tjänsten beräknas vara tillgänglig i god tid innan nästa års odlingssäsong i Europa och Vultus bedömer även att den underliggande tekniken för denna typ av analys kan tillämpas på andra grödor.

Vultus erbjuder en analysplattform för precisionsodling till jordbruk- och skogsindustrin som en tjänst, Analysis as a Service (AaaS). Med Bolagets teknologi, baserad på satellitdata, hjälper Vultus odlare att maximera sin produktivitet, minska resursanvändningen och förbättra grödornas hälsa och kvalitet.

Vultus meddelar idag ett fördjupat samarbete med AR Tarim i syfte att optimera kvalitet och skörd av potatis. Det utökade samarbetet med AR Tarim ger Vultus tillgång till historisk fältdata, vilket är avgörande för utvecklingen av modeller som kan upptäcka sjukdomsangrepp innan de når sin fulla omfattning. Vultus kommer göra det möjligt för odlare att agera proaktivt och vidta lämpliga åtgärder för att förhindra spridning av sjukdomar och skador.

"Vi stärker nu vårt samarbete med AR Tarim med ett strategiskt partnerskap som kommer att ge potatisodlare ett kraftfullt verktyg för att skydda sina grödor från sjukdomsangrepp. I våra dialoger med befintliga- och potentiella kunder har vi märkt att efterfrågan är stor när det gäller att upptäcka sjukdomsangrepp och andra skador innan de har spridit sig över hela odlingsytan. Med vår expertis inom precisionsodling och AR Tarims unika fältdata kommer vi kunna erbjuda en lösning för att förutse och bekämpa sjukdomar i potatisodlingar. Den underliggande tekniken som krävs för denna typ av detektion kommer även ligga till grund för att tillämpas på andra grödor”, säger Per Karlsson, VD för Vultus.   

Sedan vi började använda Vultus analystjänst har det verkligen förändrat vårt arbetssätt. Att ha tillgång till realtidsdata om våra grödors hälsa har visat sig vara oerhört effektivt och värdefullt. Vi är mycket glada över att ytterligare stärka samarbetet och kunna erbjuda potatisodlare viktiga insikter för att bekämpa sjukdomar och skador i deras odlingar. Genom att upptäcka sjukdomsattacker i ett tidigt skede kan odlare agera proaktivt och vidta åtgärder för att förhindra skador. Vi ser fram emot att fortsätta vårt samarbete och arbeta tillsammans för att erbjuda lösningar för jordbruket, säger Ekrem Suad Sadak, CEO för AR TARIM.

Tjänsten för sjukdoms- och skadeanalys kommer att vara tillgänglig i god tid före nästa års odlingssäsong i Europa.

Om AR TARIM

AR TARIM är marknadsledande i Turkiet inom odling, förädling och import/export av utsäde med kunder i hela Europa och stora delar av Asien. AR TARIM ägs av Holländska Agrico och Tyska Europlant, båda bolagen är ledande aktörer inom den europeiska potatisindustrin.  

För mer information om Vultus, vänligen kontakta
Per Karlsson, VD Vultus AB
Telefon: +46 (0) 70-001 97 01
E-post: [email protected]
Hemsida: www.vultus.se

About Vultus – vultus.se

Vultus AB is an Agritech Data provider founded 2016 in Lund, Sweden. Vultus takes
hi-tech research and satellite data down to earth, offering farmers and landowners large savings and better yields through precision farming. All based on facts and solid analysis.

Providing crop-specific Analysis for the world's farmers and landowners - 365 days a year - in all-weather types - in all parts of the world.

Vultus shares are listed on Spotlight Stock Market.

Provided by: Cision
Spotlight Stock Market (Sweden)
Vultus AB
Vultus solutions help farmers to get reliably better yields and to save up to 30% costs on fertilizer usage....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More