Follow

Vultus AB meddelar utfall i optionsinlösen

11 April 2023 - 12:43

Den 6 april 2023 avslutades nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med Vultus AB:s (”Vultus” eller ”Bolaget”) noteringsemission som offentliggjordes den 19 april 2022. Inga teckningsoptioner nyttjades. Bakgrunden till det bristande intresset bedöms vara att kursen för nyttjande av teckningsoptioner av TO 1 under hela nyttjandeperioden överstigit den rådande aktiekursen.

Under perioden 16 mars fram till och med den 6 april 2023 har innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 haft rätt att teckna en (1) ny aktie i Vultus till en teckningskurs om 5,80 SEK per aktie. Inga teckningsoptioner har nyttjats och därmed har ingen aktiekapitalsökning eller förändring av antalet aktier i Bolaget skett. Antalet aktier är således 4 970 020 och aktiekapitalet är 994 004,00 SEK.

För mer information om teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta:

Sedermera Corporate Finance AB

Telefon: +46 (0) 40 615 14 10

E-post: [email protected]

www.sedermera.se

Denna information är sådan information som Vultus AB (publ) måste offentliggöra i enighet med EU:s marknadsmissbrukförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktperson.

För mer information om Vultus, vänligen kontakta 

Per Karlsson, VD Vultus AB 
Telefon: +46 (0) 70-001 97 01 
E-post: [email protected] 
Hemsida:
www.vultus.se 

About Vultus – vultus.se

Vultus AB is an Agritech solution provider founded 2016 in Lund, Sweden. Vultus takes
hi-tech research and satellite data down to earth, offering farmers and landowners large savings and better yields through precision farming. All based on facts and solid analysis.

Providing crop-specific services for the world's farmers and landowners - 365 days a year - in all-weather types - in all parts of the world.

Vultus shares are listed on Spotlight Stock Market.

Provided by: Cision
Spotlight Stock Market (Sweden)
Vultus AB
Vultus solutions help farmers to get reliably better yields and to save up to 30% costs on fertilizer usage....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More