Follow

Teckningskursen för Vultus teckningsoptioner av serie TO 1 har fastställts till 5,80 SEK per aktie

14 March 2023 - 12:46

Vultus AB (“Vultus” eller “Bolaget”) meddelar härmed teckningskurs för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1, som emitterades i samband med Bolagets noteringsemission av units som offentliggjordes den 19 april 2022. Teckningskursen för teckningsoptioner av serie TO 1 har fastställts till 5,80 SEK per aktie och nyttjandeperioden inleds den 16 mars 2023.

I samband med Bolagets noteringsemission av units som offentliggjordes den 19 april 2022 emitterade Vultus 951 486 teckningsoptioner av serie TO 1.

 

Varje teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Vultus under nyttjandeperioden som pågår från och med den 16 mars 2023 till och med den 6 april 2023. Teckningskursen för TO 1 har fastställts till 5,80 SEK per aktie, vilket är den lägsta inom intervallet som fastställdes i samband med Bolagets noteringsemission av units. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 tillförs Bolaget cirka 5,5 MSEK före emissionskostnader.

 

Vid fullt utnyttjande av TO 1 kommer antalet aktier i Vultus att öka med 951 486 aktier till totalt 5 921 506 aktier och aktiekapitalet öka med 190 297,20 SEK till 1 184 301,20 SEK. Utspädningen vid fullt utnyttjande uppgår till cirka 16 procent av kapitalet och rösterna.

 

Fullständiga villkor och anvisningar för teckningsoptioner av serie TO 1 finns tillgängliga på Bolagets hemsida (www.vultus.se). En informationsbroschyr innehållandes information om optionsinlösen kommer att finnas tillgänglig på Vultus, Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor.

 

Viktiga datum

16 mars 2023 – Nyttjandeperioden inleds

4 april 2023 – Sista dag för handel av teckningsoptioner

6 april 2023 – Nyttjandeperioden slutar

12 april 2023 – Planerat datum för offentliggörande av utfall av nyttjandegrad

26 april 2023 – Planerat datum för omväxling av interimsaktier till aktier

 

Rådgivare

I samband med inlösen av teckningsoptioner av serie TO 1 agerar Sedermera Corporate Finance AB som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare samt Nordic Issuing AB som emissionsinstitut. Shark Communication AB bistår Bolaget med rådgivning avseende kommunikation.

 

För mer information om teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta:

Sedermera Corporate Finance AB

Telefon: +46 (0) 40 615 14 10

E-post: [email protected]

www.sedermera.se

 

För mer information om Vultus, vänligen kontakta 

Per Karlsson, VD Vultus AB 
Telefon: +46 (0) 70-001 97 01 
E-post: [email protected] 
Hemsida: www.vultus.se 

 

 

 

About Vultus vultus.se

Vultus AB is an Agritech solution provider founded 2016 in Lund, Sweden. Vultus takes
hi-tech research and satellite data down to earth, offering farmers and landowners large savings and better yields through precision farming. All based on facts and solid analysis.

 

Providing crop-specific services for the world's farmers and landowners - 365 days a year - in all-weather types - in all parts of the world.

 

Vultus shares are listed on Spotlight Stock Market.

 

 

Provided by: Cision
Spotlight Stock Market (Sweden)
Vultus AB
Vultus solutions help farmers to get reliably better yields and to save up to 30% costs on fertilizer usage....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More