Follow

Riktad emission till emissionsgaranter genomförd och rättelse avseende totalt antal aktier

19 July 2023 - 21:48

Vultus AB (”Vultus” eller ”Bolaget”) slutförde i juni en företrädesemission (”Företrädesemissionen”) som tecknades till totalt cirka 35 procent inklusive teckningsförbindelser. I samband med Företrädesemissionen aktiverades garantiåtaganden om totalt cirka 42 procent för att uppnå en total teckning om 77 procent. Som tidigare kommunicerat - och i enlighet med ingångna garantiåtaganden i samband med Företrädesemissionen ska Vultus kompensera garantiåtagarna genom en riktad nyemission av aktier där garantiåtagarnas fordringar kommer ersättas mot aktier. Således har Vultus styrelse, enligt beslut från årsstämman den 15 maj 2023, genomfört en riktad nyemission av 454 209 aktier till motsvarande 15 procent av garanterat belopp till samma kurs som aktierna som emitteras i Företrädesemissionen, det vill säga 0,65 SEK per aktie. En rättelse har också gjorts för antal aktier med anledning av en tidigare felberäkning där 9 214 543 aktier felaktigt angavs som totalt antal aktier efter Företrädesemissionen. Korrekt totalt antal aktier efter Företrädesemissionen är 9 890 337. Efter registrering av den riktade emissionen till garantiåtagarna är totalt antal aktier 10 344 546.

Som tidigare kommunicerats - och i enlighet med ingångna garantiåtaganden i samband med Företrädesemissionen ska Vultus kompensera garantiåtagarna genom en riktad nyemission av aktier där garantiåtagarnas fordringar kommer ersättas mot aktier. Således har Vultus styrelse, enligt beslut från årsstämman den 15 maj 2023, genomfört en riktad nyemission av 454 209 aktier till motsvarande 15 procent av garanterat belopp till samma kurs som aktierna som emitteras i Företrädesemissionen, det vill säga 0,65 SEK per aktie. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att fullgöra Bolagets avtalsförpliktelser gentemot garantiåtagarna till följd av ingångna avtal i samband med Företrädesemissionen i maj/juni 2023.   

En rättelse har också gjorts för antal aktier med anledning av en tidigare felberäkning där 9 214 543 aktier felaktigt angavs som totalt antal aktier efter Företrädesemissionen. Korrekt totalt antal aktier efter Företrädesemissionen är 9 890 337. Genom den riktade emissionen till garantiåtagarna kommer antalet aktier i Vultus att öka med 454 209 aktier till totalt 10 344 546 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med 90 841,80 SEK till totalt 2 068 909,20 SEK.

För mer information om Vultus, vänligen kontakta
Per Karlsson, VD Vultus AB
Telefon: +46 (0) 70-001 97 01
E-post: [email protected]
Hemsida:
www.vultus.se

About Vultus – vultus.se

Vultus AB is an Agritech Data provider founded 2016 in Lund, Sweden. Vultus takes
hi-tech research and satellite data down to earth, offering farmers and landowners large savings and better yields through precision farming. All based on facts and solid analysis.

Providing crop-specific Analysis for the world's farmers and landowners - 365 days a year - in all-weather types - in all parts of the world.

Vultus shares are listed on Spotlight Stock Market.

Provided by: Cision
Spotlight Stock Market (Sweden)
Vultus AB
Vultus solutions help farmers to get reliably better yields and to save up to 30% costs on fertilizer usage....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More