Follow

Vestums aktier har godkänts för upptagande till handel på Nasdaq Stockholm

06 December 2022 - 15:10

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har i dag godkänt Vestum AB (publ):s (”Vestum” eller ”Bolaget”) ansökan om upptagande av Bolagets aktier till handel på Nasdaq Stockholms huvudlista. Godkännandet är villkorat av att sedvanliga villkor uppfylls, däribland att ett prospekt godkänns och registreras av Finansinspektionen.

Första dag för handel på Nasdaq Stockholm är planerad till tisdagen den 13 december 2022. På grund av noteringen på Nasdaq Stockholms huvudlista kommer Vestums aktier att avnoteras från Nasdaq First North Growth Market och förväntad sista dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är måndagen den 12 december 2022.

Det sker inte något erbjudande eller utgivande av nya aktier i samband med att Bolagets aktier upptas till handel på Nasdaq Stockholms huvudlista. Aktierna kommer att bibehålla såväl kortnamn (VESTUM) som ISIN-kod (SE0017134125). Aktieägare i Vestum behöver inte vidta några åtgärder i samband med upptagandet till handel på Nasdaq Stockholm.

För fullständig information avseende upptagandet till handel på Nasdaq Stockholm hänvisas till det prospekt som kommer att offentliggöras (endast på svenska) i samband med noteringen, vilket förväntas godkännas av Finansinspektionen och publiceras på Vestums webbplats (www.vestum.se) den 7 december 2022.

Kommentar från Vestums VD Conny Ryk:

Vi ser noteringen på Nasdaq Stockholm som en kvalitetsstämpel och ett naturligt steg i Vestums utvecklingsresa. Genom noteringen på Nasdaq Stockholm ges bättre förutsättningar för långsiktigt värdeskapande för våra aktieägare samtidigt som Vestum tar ytterligare kliv mot att bli Nordens ledande industrikoncern inom samhällsviktig infrastruktur.

Provided by: MFN
Vestum AB
Vestum is an acquisition-driven group that acquires and develops companies in construction, the ROT sector, and infrastructure contracts....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More