Follow

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2021

28 July 2021 - 07:30

Under det andra kvartalet ökade Vertiseits årligen återkommande SaaS-intäkter (ARR) med 98 procent till drygt 62 MSEK, delvis genom förvärvet av det österrikiska plattformsbolaget Grassfish Marketing Technologies GmbH. Efter förvärvet är Vertiseit nu det marknadsledande plattformsbolaget inom Retail Digital Signage i Europa. Förvärvet skedde den 27 maj till ett bolagsvärde om 135,5 MSEK och finansierades genom banklån, en riktad nyemission till ledande befattningshavare i bolaget och egen kassa.

KVARTALET APRIL-JUNI 2021

 • Återkommande intäkter (SaaS) ökade med 5,3 MSEK till 12,9 MSEK (7,6)
 • Vid utgången av perioden uppgick de årligen återkommande intäkterna (ARR – Annual Recurring Revenue) till 62,1 MSEK (31,4), en ökning med 98,0 procent
 • De årligen återkommande intäkterna (ARR) växte sekventiellt med 76,6 procent (3,3) jämfört med föregående kvartal
 • Justerat för förvärv ökade de årligen återkommande intäkterna (ARR) organiskt med 18,0 procent jämfört med föregående år och sekventiellt med 5,3 procent jämfört med föregående kvartal
 • Nettoomsättningen uppgick till 28,0 MSEK (18,7)
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,0 MSEK (3,7), och EBITDA-marginalen uppgick till 7,2 procent (19,8)
 • Justerat för engångskostnader hänförliga till förvärvet av Grassfish uppgick EBITDA till 4,0 MSEK och EBITDA-marginalen till 14,4 procent
 • Resultat efter skatt uppgick till 0,1 MSEK (1,8)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,01 SEK respektive 0,01 SEK (0,14 respektive 0,13)

HALVÅRET JANUARI-JUNI 2021

 • Återkommande intäkter (SaaS) ökade med 6,1 MSEK till 21,6 MSEK (15,5)
 • Nettoomsättningen ökade till 45,6 MSEK (42,7)
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 4,5 MSEK (6,6), och EBITDA-marginalen till 10,0 procent (15,5)
 • Justerat för engångskostnader hänförliga till förvärvet av Grassfish uppgick EBITDA till 6,5 MSEK och EBITDA-marginalen till 14,3 procent
 • Resultat efter skatt uppgick till 1,8 MSEK (3,0)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,10 SEK respektive 0,09 SEK (0,23 respektive 0,22)

KOMMENTAR FRÅN VD JOHAN LIND

“De årligen återkommande SaaS-intäkterna (ARR) ökade med 98 procent jämfört med föregående år och justerat för förvärv växte vi organiskt inom samtliga bolagets verksamhetsområden. Genom förvärvet av Grassfish passerade vi med råge vårt långsiktiga mål för de årligen återkommande SaaS-intäkterna och har nu flera globala åtaganden för några av världens starkaste varumärken. Just nu pågår arbetet med att formulera nya långsiktiga mål för koncernen, med den tydliga ambitionen att bli världsledande inom Digital In-store. Vi har tagit stora strategiska kliv och nu börjar resan på allvar,” kommenterar Johan Lind, VD i Vertiseit.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER KVARTALET

 • Den 27 maj förvärvade Vertiseit det österrikiska plattformsbolaget Grassfish Marketing Technologies. I samband med förvärvet genomfördes en riktad nyemission till ledande befattningshavare i Grassfish. Antal aktier uppgår efter nyemissionen till 14 386 872 st.
 • Vertiseits dotterbolag Dise förlängde samarbetet med Marks & Spencer avseende SaaS-plattformen Dise CX Portal
 • Efter periodens utgång tecknade Vertiseit ett nytt avtal med Svenska Mässan Gothia Towers avseende den digitala kundupplevelsen för koncernens verksamheter

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN VIA VIDEOKONFERENS
Vertiseit bjuder in till en investerarpresentation där Johan Lind, VD, och Jonas Lagerqvist, CFO, presenterar bolagets delårsrapport för det andra kvartalet 2021. I anslutning till presentationen finns det möjlighet att ställa frågor.

Tid: Onsdagen den 28 juli, kl 11.00 – 12.00
Anmälan: För anmälan och instruktion för anslutning till presentationen – klicka här – eller besök corporate.vertiseit.se där länk till presentationen finns.

Provided by: MFN
Nasdaq First North GM (Sweden)
Vertiseit AB
Vertiseit AB is a retail tech company and a leading total supplier of digital solutions. It provides full-service digital signage such as design and development, touch app development, 3D animation, motion design, content template and system integration....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More