Follow

Analysguiden: Fokus på Freja eID – stark kundtillväxt

22 May 2020 - 15:34

Verisec renodlar verksamheten genom en avyttring av icke- kärnverksamhet och väljer att fokusera helt på snabbväxande Freja eID. Avyttringen ger bolaget ett kapitaltillskott på 48 MSEK, vilket i kombination med sänkta kostnader gör att ledningen bedömer att bolaget inte behöver några ytterligare kapitaltillskott.

Kvarvarande verksamhet

Verisecs kvarvarade verksamhet kommer vara Freja eID och Verisec Services. Freja eID är i dag verksamt i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Storbritannien. Verisec Services är en enhet som hjälper kunden att skapa säkra tjänster som kan skräddarsys efter kundens behov.

Effektivisering och kostnadsbesparingar

I och med avyttringen bedömer ledningen att de kvarvarande kostnaderna i bolaget kan minskas med cirka 15 MSEK under 2020 och under 2021 med dryga 30 MSEK. Givet att Freja eID fortsätter växa i nuvarande takt bedömer ledningen att Verisec kan bli kassaflödespositivt utan ytterligare kapitaltillskott.

Bra kundtillväxt för Freja eID

I slutet av första kvartalet 2020 meddelade Verisec att 177 kunder och partners anslutit sig till Freja eID, motsvarande en tillväxt på 250% sedan början av 2019. I takt med att många jobbar hemifrån ökar också behovet av säkerhetslösningar och bolaget har märkt av en klart ökad mängd förfrågningar under de senaste måna- derna. Nyligen kunde bolaget också meddela att Freja eID inte- grerats med Office365. Givet den potential som finns om Freja eID börjar ta marknadsandelar anser vi att ett motiverat värde i dag ligger på 75 kr per aktie och att det finns en mycket stor uppsida om allt faller väl ut.

 

Läs hela analysen här: https

://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-verisec-fokus-pa-freja-eid-stark-kundtillvaxt

Provided by: Cision
Market
Nasdaq First North Sweden (Sweden)
Verisec AB
Verisec AB is an IT security company based in Sweden. It provides security solutions for government, banking, and businesses. The product offerings of the company include Freja eID, Freja ID, Freja Self-Service Portal, Freja Connect and Freja Mobile among others....
Learn more about company

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More

Create Your FREE Account to stay Up To Date