Veg of Lund, Professor Eva Thornberg förklarar på 2 minuter

14 January 2020 - 16:39

Professor Eva Thornberg på Veg of Lund förklarar hur bolaget har tagit fram sitt mjölkalternativ baserat på potatis. Hittills har företaget lanserat en smoothie och nu står en mjölk på tur.

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More

Create Your FREE Account to stay Up To Date