Follow

Årsredovisning för räkenskapsåret 2021

14 April 2022 - 13:00

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för Vadsbo SwitchTech Group koncernen samt moderbolaget för räkenskapsåret 2021 finns nu tillgängligt, antingen via bifogad PDF eller via vår hemsida: vadsboswitchtechgroup.se. Detta inför årsstämman den 19 maj 2022.

För ytterligare information kontakta:

Henrik Lönner, VD

E-post: [email protected]

Telefon: 0700-910340

Vadsbo SwitchTech är ett svenskt teknikbolag som bedrivit verksamhet sedan 1996. Bolaget levererar innovativa och energieffektiva belysningsprodukter och är en etablerad leverantör av styr- och reglersystem inom LED-belysning. Vadsbo SwitchTech har varit verksamma i LED-segmentet sedan 2009 och verkar på en marknad med god underliggande tillväxt driven av LED-teknologins fördelar samt en ökning av bostadsbyggnationer i allmänhet och av smarta bostäder i synnerhet. Det underliggande rörelsedrivande bolaget är Vadsbo LightTech AB. Vadsbo SwitchTech Group AB är listat på Spotlight Stock Market med tickern VADS.

Provided by: Cision
Spotlight Stock Market (Sweden)
Vadsbo SwitchTech Group AB
Vadsbo SwitchTech Group is a developer of lighting products. The product range is wide and sold under own trademarks that include controls for LED lighting. Operations are mainly conducted through the subsidiary Vadsbo LightTech....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More