Follow

United Bankers Oyj:n osakkeenomistajien ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2021

14 January 2021 - 12:00

United Bankers Oyj

PÖRSSITIEDOTE 14.1.2021 kello 12:00

United Bankers Oyj:n osakkeenomistajien ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2021

United Bankers Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 40 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä ovat tehneet hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevan ehdotuksen United Bankers Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 19.3.2021.

Hallituksen jäsenmäärä ja jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat ehdottavat, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7), ja että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Johan Linder, Antti Asunmaa, Rainer Häggblom, Tarja Pääkkönen, Lennart Robertsson ja Eero Suomela sekä uutena jäsenenä Carl-Gustaf von Troil. Ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Hallituksen palkkiot

Osakkeenomistajat ehdottavat lisäksi, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiota 30 000 euroa, ja että hallituksen jäsenelle, joka ei työskentele United Bankers -konsernin palveluksessa, maksetaan vuosipalkkiota 20 000 euroa. Palkkiot kattavat koko toimikauden ja valiokuntatyön.

Matkakustannukset ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustuspolitiikan mukaan.

Ehdotuksen mukaan United Bankers -konsernin palveluksessa työskenteleville hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota.

Osakkeenomistajien ja hallituksen ehdotukset 19.3.2021 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle julkaistaan yhtiökokouskutsun yhteydessä.

Lisätietoja antaa:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj

Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi

Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu varainhoidon ja sijoitusmarkkinoiden asiantuntija. United Bankers -konsernin liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito ja pääomamarkkinapalvelut. Varainhoidossa konserni on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers Oyj on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama, ja konsernin palveluksessa työskentelee 126 työntekijää (FTE) sekä 37 asiamiestä (30.6.2020). United Bankers -konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 32,5 miljoonaa euroa ja operatiivinen liikevoitto 6,7 miljoonaa euroa (IFRS). Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 3,2 miljardia euroa (30.6.2020). United Bankers Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Finanssivalvonta valvoo konsernin yhtiöiden toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankersiin osoitteessa www.unitedbankers.fi.

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

https://unitedbankers.fi/fi

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM (Finland)
United Bankers Oyj
United Bankers Oyj provides investment products and services. The company offers financial products and services, asset management products and services and capital markets services. In asset management, it specializes in real asset investments....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More

Create Your FREE Account to stay Up To Date