Follow

Valberedning utsedd i Transcendent Group

16 November 2021 - 10:00

Vid årsstämman den 25 maj 2021 i Transcendent Group beslutades att uppdra åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Euroclear Swedens utskrift av aktieboken per den 31 augusti, vilka
vardera skall utse en representant som inte är ledamot i bolagets styrelse, att utgöra valberedning inför nästa årsstämma.
 
Valberedningens ordförande skall vara representanten för den röstmässigt största ägaren. Styrelsens ordförande närvarar vid valberedningens möten, men är inte ledamot i valberedningen.
 
Efter samtal med de fyra största aktieägarna har följande representanter utsetts av respektive aktieägare:
 
1) Martin Malm har utsett Marek Rydén
2) Koppslahyttan Holding AB (Magnus Juvas) har utsett Susanne Lindqvist
3) Martin Bohlin har utsett Kurt Olof Eriksson
4) Swedbank Robur Funds har utsett Monica Åsmyr
 
Aktieägare är välkomna att lämna förslag till valberedningen senast den 1 mars 2022 via e-post till [email protected] eller till ordföranden i valberedningen Marek Rydén på [email protected].
 
Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2022 och på Transcendent Groups webbplats. Årsstämman 2022 kommer att hållas i Stockholm den 31 maj 2022.

Provided by: MFN
Nasdaq First North GM (Sweden)
Transcendent Group AB
Transcendent provides management consulting services. It offers governance, risk and compliance solutions fit client's situations and circumstances. It provides security and enables new opportunities for clients in the public and private sectors, including government agencies, businesses and other organisations in a variety of industries....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More