Follow

Styrelseordförande Otto Persson utökar sitt innehav av B-aktier

08 April 2021 - 15:16

Train Alliance Sweden AB (publ) styrelseordförande Otto Persson har förvärvat ytterligare 142 336 B-aktier i Bolaget. Efter förvärvet uppgår Otto Perssons sammanlagda aktieinnehav till 588 000 A-aktier och 532 000 B-aktier.

Denna publicering föranleds av att Train Alliance Sweden AB (publ) har beslutat att på eget initiativ publicera betydande förvärv eller försäljningar av aktier i Train Alliance Sweden AB (publ) som görs av styrelseledamöter eller ledande befattningshavare i Bolaget.

För mer information, kontakta Bolaget genom:

Otto Persson, styrelseordförande

Tel. +46 40 40 00 59

Mail: [email protected]

Om Train Alliance

Train Alliance har som affärsidé att långsiktigt och industriellt försörja operatörer med moderna och effektiva produktionsanläggningar för järnvägsrelaterade verksamheter inom infrastruktur och logistik. Bolaget arbetar i nära samarbete med operatörer och hyresgäster för att tillhandahålla produktionsanläggningar med hög effektivitet och kapacitet som ger direkt möjlighet till stora kostnadsbesparingar. Train Alliance har bolagssäte i järnvägsorten Hallsberg och ägs av privata och institutionella ägare med såväl lokal som internationell spridning. Train Alliance är noterade på Nasdaq First North Growth Market och Avanza är Bolagets Certified Adviser, tel. +46 8 409 421 20, [email protected].


Provided by: Cision
Nasdaq First North GM (Sweden)
Train Alliance Sweden AB
Train Alliance Sweden AB is a construction company that designs and manages railway facilities in strategic locations. The company delivers railway maintenance systems for vehicle maintenance to vehicle owners, maintenance companies and public transport authorities. Its revenue consists of plant-rental rents, processing and sales of the company's land holdings as well as consulting assignments for...
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More