Follow

Tingsvalvet Fastighets AB (publ) har genomfört en omräkning av teckningsoptioner av serie 2022:1 i samband med fondemission av stamaktier av serie B

23 August 2022 - 17:00

 

Med anledning av den fondemission i Tingsvalvet Fastighets AB (publ) (”Tingsvalvet” eller ”Bolaget”) av stamaktier av serie B, som beslutades av extra bolagsstämma den 5 augusti 2022, har Bolaget genomfört en omräkning av teckningsoptioner av serie 2022:1 (”Teckningsoptionerna”) avseende teckningskurs och antal aktier som Teckningsoptionerna ger rätt att teckna. Omräkningen har skett i enlighet med § 8 under punkt A i optionsvillkoren. Vidare har styrelsen i enlighet med § 10 i optionsvillkoren förtydligat att Teckningsoptionerna berättigar till stamaktier av serie A. Fullständiga villkor om Teckningsoptionerna återfinns på Tingsvalvets hemsida.

 

Bolagets omräkning resulterade i att teckningskursen uppgår till 55 SEK samt att man för varje teckningsoption får teckna två (2) aktier av serie A. Omräkningen innebär inte att det teoretiska värdet på Teckningsoptionerna förändras.

 


För ytterligare information, vänligen kontakta

Tingsvalvet Fastighets AB (publ)

Håkan Karlsson, VD   Magnus Fält, vice VD/fastighetschef

Tel: +46 70 618 24 61     Tel: +46 70 618 24 60

Email: [email protected]  Email: [email protected]

 

Detta pressmeddelande lämnades genom ovannämnda kontaktpersons försorg för offentliggörande den 2022-08-23 kl. 17:00 CET.

 

Om Tingsvalvet

För mer information om Tingsvalvet Fastighets AB (publ), vänligen se; www.tingsvalvet.se.

 

Tingsvalvet är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala lägen, framför allt i Mellansverige. Den 1 juli 2022 uppgick fastighetsvärdet till ca 1,4 miljarder kronor.

Provided by: Cision
Spotlight Stock Market (Sweden)
Tingsvalvet Fastighets AB
Tingsvalvet Fastighets is a real estate company that owns the office and commercial properties Mercurius 14 and Mercurius 16 located in Karlstad's very best inner city location....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More