Follow

TH1NGs teckningsoption (TO1) noteras på First North Growth Market den 1 juli

29 June 2021 - 16:06

Första handelsdag för teckningsoptionerna TH1NG TO1 blir den 1 juli 2021.

Teckningsoptionerna TH1NG TO1, som erhölls vederlagsfritt av tecknare av Units, har nu registrerats och tas upp till handel med första handelsdag på Nasdaq First North Growth Market den 1 juli 2021.

Teckningsoptionen (TO1) ger för varje tre (3) optioner rätt att under perioden 1 november - 30 november 2022 teckna en (1) ny aktie till kurs 14,25 SEK.

Antalet TH1NG TO1 är 3 635 000 stycken och ISIN-koden är SE0015987995.

 

För ytterligare information:

Klas Westholm
VD, TH1NG AB
E-post: [email protected]
Mobil: +46 (0)737-45 48 00

TH1NG AB är en internet- och IoT-leverantör. På operatörsmarknaden erbjuder bolaget internet och annan kommunikation och på IoT-marknaden levereras såväl färdiga IoT-tjänster som stöd och verktyg för andra aktörer. Kombinationen av dessa verksamheter skapar unika förutsättningar för innovation och erbjudanden till kund. TH1NG bildades 2018 och har ca 40 anställda. Huvudkontoret finns i Stockholm och bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market med kortnamnet TH1NG. Certified Adviser är G&W Fondkommission (e-post: [email protected], tel.: 08-503 000 50).

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
TH1NG AB
TH1NG is the innovative player that delivers and enables smart connected services and internet connection to everything and everyone....
Learn more about company
Media

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More