Follow

TH1NG tecknar stort IoT-plattformsavtal i Jönköpingsregionen

08 December 2022 - 15:13

Jönköpings kommun har tillsammans med 54 andra organisationer genomfört upphandling av Plattform för IoT. Efter utvärdering har man kommit fram till att TH1NG AB har det mest fördelaktiga anbudet. Idag tecknades avtalet.

Jönköpings kommun har, tillsammans med bland andra länets övriga tolv kommuner, Region Jönköpings län, Länsstyrelsen samt flera kommunala bolag, t.ex. energi- och fastighetsbolag, för avsikt att bygga vidare på den redan påbörjade IoT-satsningen i länet.

Upphandlingens uppskattade totala avtalsvärde är 15 MSEK och löper över tio år. Upphandlingen omfattar möjligheten att ha upp till 1 miljon sensorer uppkopplade till Plattformen, vilket även kan utökas ytterligare beroende på organisationernas behov. 

-Upphandlingen syftar till att vald leverantör ska leverera och tillhandahålla en generell horisontell IoT-plattform som bland annat ska kunna förse  andra IT-system med sensordata. Plattformens förmågor ska även kunna ligga till grund för andra IT-tekniker som Artificiell Intelligens, Big Data, Edge computing och Digitala Tvillingar. Vi har efterfrågat en IoT-plattform att växa med och har bland annat ställt krav på flexibilitet från IoT-plattformens sida när det gäller drift och val av plats och struktur för datalagring. Vi ser nu fram emot att med gott stöd av TH1NG och IoT-plattformen IoT Open jobba vidare med digitaliseringen av länet, säger Torbjörn Lahrin, huvudprojektledare för den länsgemensamma IoT-satsningen.

-Vi ser fram emot att arbeta med alla de organisationer som varit med i upphandlingen i Jönköpingsregionen. Vår IoT-plattform, IoT Open, blir en central del i att kunna utveckla smarta samhällen, företag och fastigheter där vi skapar nya möjligheter tillsammans. Storskalig digitaliseringen ger oss förutsättningar att jobba smartare vilket möjliggör ett hållbart samhälle, säger Klas Westholm, VD TH1NG. 

För ytterligare information:
Klas Westholm
VD, TH1NG AB
E-post: [email protected]
Mobil: +46 (0)737-45 48 00

TH1NG utvecklar och levererar samhällskritisk digital infrastruktur som möjliggör smarta och hållbara samhällen. Med vår IoT-plattform IoT Open och våra samarbetspartners, kopplar vi ihop alla saker som kommunicerar och skapar framtidens tjänster. TH1NG bildades 2018 och har 22 anställda. Huvudkontoret finns i Stockholm och bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market med kortnamnet TH1NG. Certified Adviser är G&W Fondkommission

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
TH1NG AB
TH1NG is the innovative player that delivers and enables smart connected services and internet connection to everything and everyone....
Learn more about company
Media

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More