Follow

TH1NG Delårsrapport januari-september 2022 Q3

18 November 2022 - 08:45

Strategiska affärsavtal i Q3

Juli - September 2022 i sammandrag
Perioden kännetecknas av nya affärer som ger tillväxt, stärkta marginaler och förbättrad lönsamhet.

• Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 4,3 Mkr, en ökning med 6 % jämfört med kvartal två.

• Bruttomarginalen i koncernen uppgick till 42,4 %

• Rörelseresultatet (EBITDA) i koncernen -3,7 Mkr jämfört med -4,2 Mkr i andra kvartalet.


Januari - September 2022 i sammandrag
Perioden kännetecknas av nytt fokus och omställningsarbete som lett till lägre omsättning men stärkta marginaler och sänkta kostnader.

• Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 12,2 (46,7) Mkr

• Bruttomarginalen i koncernen uppgick till 37,6 (7,4) %

• Rörelseresultat (EBITDA) i koncernen uppgick till 6,4 (-28,1) MkrViktiga händelser under perioden
• TH1NG får genombrottsorder inom industriell IoT-kommunikation
• TH1NG tecknar IoT-partneravtal med NODA och Labatus
• TH1NG i IoT-samarbetsavtal med Tele2
• TH1NG vinner första steg i upphandling av Plattform för IoT i Jönköping

 

Viktiga händelser efter perioden
• TH1NG tecknar IoT-partneravtal med Karlstads El- och Stadsnät och Attentec
• TH1NG tecknar partneravtal med Nordic Platinum Network
• TH1NG tilldelas IoT-plattformsavtal i Jönköpingsregionen
• Ändring av styrelse, Erik Hallberg föreslås ta ordinarie plats. Lars Östberg lämnar.
• TH1NG tecknar samarbetsavtal med Fibra
• TH1NG påbörjar leveranser av IoT-uppkopplingar


 

Kommentar från TH1NGs VD, Klas Westholm:

"Strategiomläggningen börjar ge frukt
Efter vår omstrukturering, med riktning mot B2B marknaden, har vårt nya fokuserade arbete gett resultat under tredje kvartalet. Det senaste halvåret har intresset för vår IoT-plattform IoT Open och våra tjänster ökat ordentligt och vi har tecknat ett par strategiskt viktiga avtal i perioden. Vi har en stark säljkultur och är bra på att göra affärer.

Kvartalet inleddes med en stor IoT affär med en industriell aktör, där vi kopplar upp kundens enheter i Europa och levererar IoT-plattformsteknik för att kunna utöka möjligheterna hos kundens enheter. Målsättningen är att leverera 150 000 IoT uppkopplingar under en treårsperiod, med goda möjlighet att utöka affären. Första leveransen av 10 000 M2M SIM (IoT uppkoppling via SIM kort) skedde nu i november.

I somras tecknade vi även ett samarbetsavtal med Tele2, där vi nu säljer kompletta IoT-lösningar tillsammans. Här ser vi möjligheter att få draghjälp på den internationella marknaden av en stor aktör. Samarbetet har rivstartat och vi är övertygade om att detta kommer att resultera i många nya affärer. Tele2 har en offensiv säljorganisation som kan hjälpa oss att nå ut till nya kunder.

Sveriges kanske första riktigt stora offentliga IoT-plattformsupphandling har pågått under ett antal månader. Det är Jönköpings kommun som tillsammans i ett länsomfattande samarbete med 54 andra organisationer upphandlat en central IoT-plattform i ett 10-års avtal. Bland organisationerna finns ett antal kommuner, bostadsbolag, energibolag och en flygplats. Denna upphandling passar oss utmärkt eftersom den ger oss en bra affärsmöjlighet samt riktar sig mot vårt absolut största fokus där vi också ser störst potential i vår affär.

Upphandlingen var mycket omfattande och ställde tuffa krav för att möta framtidens utmaningar och skapa nya möjligheter i det smarta och hållbara samhället som växer fram. Plattformen ska klara minst en miljon uppkopplade enheter, vilket IoT Open har påvisat att den kan.

I slutet av september fick TH1NG ett tilldelningsbeslut att vi vunnit upphandlingen om att leverera IoT-plattformstjänster till de 55 organisationerna. Beslutet överprövades av en konkurrent som nyligen dock valt att återta sin begäran om överprövning. Nästa steg är nu att teckna själva avtalet. Vi tror att denna upphandling kan vara startskottet och visa vägen för flera liknande upphandlingar i detta spännande område som nu är på väg att ta fart på riktigt.

Målsättningen är även att inleda en internationell satsning på vår IoT-plattform online inom ett halvår. Vi vill hitta nya marknader utanför Sverige och avser att göra en försäljningslansering online för att nå en bredare marknad med IoT Open. Plattformen är färdigutvecklad och vi jobbar nu med vidareutveckling för att fortsatt ligga i framkant.

Det är dags att kapitalisera på de tunga investeringskostnaderna som tagits under många år, allt från det att plattformen initialt ägdes och utvecklades av Ericsson till de privata investeringarna som gjorts, vilka nu ger oss möjlighet att dra nytta av vår mjukvara som vi äger till fullo och kan sälja digitalt.

Sverige är på väg in i en lågkonjunktur, vilket brukar öka viljan för att hitta effektiviseringar och besparingsmöjligheter. Detta kan gynna vår affär. TH1NGs tjänster och lösningar kan både effektivisera och skapa hållbara lösningar för miljön. Här kan vi hitta fler affärsmöjligheter när samhället och många företag behöver ställa om sin verksamhet för att hitta lönsamhet.

För att kunna fortsätta vår resa så jobbar vi nu med att säkra finansieringen framåt för att hjälpa oss att ta TH1NG till nästa nivå.

Våra siffror fortsätter att gå åt rätt håll, och vi har en ökande bruttomarginal, minskat negativt kassaflöde och ökande omsättning med en bättre mix av tjänster även i det tredje kvartalet.

TH1NGs ställning som en av Sveriges ledande IoT leverantörer har stärkts och vår positionering är, i vår mening, central för att skapa nya spännande affärer inom det smarta och hållbara samhället. Vi kan vara en del av en helhetslösning, likväl som vi kan leverera kompletta lösningar."

Rapporten finns tillgänglig på TH1NGs webb under https://www.foretag.th1ng.se/rapporter

För ytterligare information:
Klas Westholm
VD, TH1NG AB
E-post: [email protected]
Mobil: +46 (0)737-45 48 00

Denna information är sådan insiderinformation som TH1NG AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 november 2022, klockan 08,45 CET

TH1NG möjliggör smarta samhällen. Med vår IoT-plattform IoT Open och våra samarbetspartners, kopplar vi ihop alla saker som kommunicerar och skapar framtidens tjänster. TH1NG bildades 2018 och har 22 anställda. Huvudkontoret finns i Stockholm och bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market med kortnamnet TH1NG. Certified Adviser är G&W Fondkommission.

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
TH1NG AB
TH1NG is the innovative player that delivers and enables smart connected services and internet connection to everything and everyone....
Learn more about company
Media

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More