Follow

Ändring av styrelsesammansättning i TH1NG

14 November 2022 - 08:51

Erik Hallberg som idag är suppleant i styrelsen kommer att föreslås att ta en ordinarie plats i styrelsen på en extra stämma.
Lars Östberg lämnar styrelsen men kommer att fortsätta som en aktiv ägare och stötta bolaget från den rollen.

Erik har en stor erfarenhet inom IoT och kommunikationssegmentet och har haft flera ledande positioner, bland annat inom Telia koncernen där han var VD för Telia Carrier mm. Idag jobbar Erik som aktivt styrelseproffs och investerare inom framför allt IoT-segmentet och är idag bland annat styrelseordförande i Haltian och IoTComms, samt har tidigare haft styrelseuppdrag inom HiQ och Netmore mfl.

För ytterligare information:
Klas Westholm
VD, TH1NG AB
E-post: [email protected]
Mobil: +46 (0)737-45 48 00

TH1NG möjliggör smarta samhällen. Med vår IoT-plattform IoT Open och våra samarbetspartners, kopplar vi ihop alla saker som kommunicerar och skapar framtidens tjänster. TH1NG bildades 2018 och har 22 anställda. Huvudkontoret finns i Stockholm och bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market med kortnamnet TH1NG. Certified Adviser är G&W Fondkommission.

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
TH1NG AB
TH1NG is the innovative player that delivers and enables smart connected services and internet connection to everything and everyone....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More