Follow

Tessin startar nytt incitamentsprogram för aktieägare: - Erbjuder större tillgång till fastighetsinvesteringar

29 September 2022 - 08:30

Från och med den 30 september får aktieägare med minst 100 000 aktier i Tessin förtur till att investera i fastighetsprojekt via plattformen. Tidigare har bara medlemmar i Tessins investerarnätverk som har investerat minst en halv miljon kronor det senaste året haft den möjligheten.

Tessin har i dag cirka 60 000 medlemmar, varav en mindre andel har investerat minst en halv miljon kronor i fastighetsprojekt via plattformen det senaste året. Dessa så kallade premium-medlemmar får sedan tidigare tillgång till Tessins projekt före andra investerare samt förtur vid teckning och tilldelning.

– Vår minimigräns för att få investera i projekt är oftast 50 000 kronor, men eftersom våra premium-medlemmar får förtur så har det i praktiken främst varit de som haft möjlighet att teckna upp sig på nya projekt. I genomsnitt blir nya projekt som släpps på plattformen fulltecknade av premium-medlemmarna inom ett eller max ett par dygn och blir därför aldrig tillgängliga för övriga medlemmar, säger Heidi Wik, vd på Tessin.

För ett år sedan noterades Tessin på handelsplatsen First North. Nu gör Tessin det alltså möjligt för aktieägare med minst 100 000 aktier i Tessin att bli premium-medlemmar, även om de inte har investerat 500 000 kronor det senaste året.

– Vi har sett en stor efterfrågan på att kunna investera i projekt utan att behöva gå in med en halv miljon kronor. Med vårt nya incitamentsprogram för aktieägare får aktieägare möjlighet till dubbelexponering i Tessin – dels via aktien och dels genom investering i projekt. Vi hoppas att det ska leda till ett ännu större engagemang i vårt investerarnätverk, säger Heidi Wik.

Provided by: MFN
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
Tessin Nordic Holding AB
Tessin Nordic Holding is a Nordic investment platform for alternative financing solutions for property developers. It is a digital real-estate financing platform in Nordic countries. It generates revenues from fees for loan brokerage within Sweden and Finland....
Learn more about company
Media

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More