Follow

Tessin passerar 400 genomförda projekt

16 November 2022 - 08:30

Tessin, Nordens ledande digitala plattform för fastighetsfinansiering, fortsätter att möjliggöra byggande och passerade nyligen 400 genomförda projekt i Sverige och Finland. Bolaget ser en fortsatt stor efterfrågan på finansiering bland fastighetsutvecklare och goda möjligheter att fortsätta ta marknadsandelar.

Trots det rådande marknadsläget ser Tessin en stor efterfrågan på fastighetsfinansiering, delvis som en följd av förändrade regelverk hos affärsbankerna i kombination med önskemål om flexiblare finansieringsmöjligheter. Under året har antalet inkomna förfrågningar ökat parallellt med att snittvolymen per förmedlat lån ökat med 21 procent jämfört med föregående år.

”Vi ser att antalet förfrågningar ökar trots omställningen som skett på fastighetsmarknaden under året. Framför allt från större och mer etablerade fastighetsutvecklare ihop med återkommande kunder som efterfrågar större finansiering. Tessin har över 850 miljoner i signerad volym i vår orderbok och därav goda möjligheter att fortsätta växa och möjliggöra nya fastighetsprojekt.” säger Heidi Wik, VD Tessin Nordic Holding AB (publ)

Sedan starten 2014 har Tessin genomfört fastighetsfinansiering i över 400 projekt över hela Sverige och i delar av Finland. Projekten innefattar mer än 8000 bostäder, fritidsboenden och kommersiella fastigheter - genom säkerställda lån med fastighetspant - för nyproduktion, renovering och fastighetsförvärv upp till 150 miljoner kronor.

“Tessin arbetar fortlöpande med att stärka vårt erbjudande inom finansieringslösningar genom ett aktivt investerarnätverk av både privata och institutionella investerare. Det ger oss en stabil grund att stå på och en mer diversifierad tillgång på kapital möjliggör en fortsatt tillväxt för Tessin genom att vi kan erbjuda större lån och flexibla finansieringslösningar.”, avslutar Heidi Wik.

Mer information om Tessins aktuella projekt och finansieringslösningar finns på tessin.com/sv/.

Provided by: MFN
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
Tessin Nordic Holding AB
Tessin Nordic Holding is a Nordic investment platform for alternative financing solutions for property developers. It is a digital real-estate financing platform in Nordic countries. It generates revenues from fees for loan brokerage within Sweden and Finland....
Learn more about company
Media

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More