Follow

Tessin fortsätter leverera avkastning till sina medlemmar – utbetalar totalt 74,9 MSEK i augusti

13 September 2022 - 09:00

Stockholm, Sverige - Tessin Nordic Holding AB (publ) (NASDAQ: TESSIN) meddelar att man i augusti 2022 har betalat ut totalt 74,9 MSEK till sina medlemmar som investerat via plattformen. Av det totala beloppet utgör 68,3 MSEK utlånat kapital och 6,6 MSEK ränta på kapitalet. Den genomsnittliga avkastningen på samtliga avslutade fastighetslån sedan starten 2014 uppgår per den sista augusti 2022 till 8,92 procent.

I augusti 2022 betalades cirka 74,9 MSEK ut till Tessins medlemmar. Det utbetalade kapitalet stiger i takt med att det förmedlade kapitalet stiger och sedan starten 2014 har Tessin förmedlat mer än 4,4 miljarder kronor till 378 fastighetsprojekt. Av det totala investerade kapitalet har cirka 3,1 miljarder kronor utbetalats med i snitt 8,92 procent avkastning.

”Tessins återbetalningar till medlemmarna i vårt investerarnätverk fortsätter på en stabil och konkurrenskraftig nivå jämfört med andra typer av investeringar. De senaste månaderna har vi sett ett fortsatt stort intresse vilket framförallt beror på att investerarna aktivt söker en stabil avkastning med avvägd risk”, säger Heidi Wik, VD för Tessin Nordic Holding.

Tessins målsättning är att fortsätta växa organiskt genom att erbjuda en kombination av intressanta investeringserbjudanden och finansieringslösningar på fastighetsmarknaden. Kapitalet från Tessins medlemmar har bland annat möjliggjort byggnationen av fler än 7 000 bostäder och hundratals kommersiella lokaler.

Fakta Tessin

Antal medlemmar: 60 331 st

Antal kapitalresningar: 378 st

Rest kapital: 4,4 miljarder SEK

Återbetalt kapital: 3,1 miljarder SEK*

Genomsnittlig avkastning: 8,92 procent**

*Siffran inkluderar investerat kapital samt avkastning som betalats ut till Tessins medlemmar.

**Den genomsnittliga avkastningen baseras på den viktade årsavkastningen för samtliga avslutade lån på Tessins plattform inklusive kreditförluster.

Provided by: MFN
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
Tessin Nordic Holding AB
Tessin Nordic Holding is a Nordic investment platform for alternative financing solutions for property developers. It is a digital real-estate financing platform in Nordic countries. It generates revenues from fees for loan brokerage within Sweden and Finland....
Learn more about company
Media

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More