Follow

Tessin erbjuder slutfinansiering via ny samarbetspartner

08 December 2022 - 09:30

Tessin, Nordens största digitala plattform för fastighetsfinansiering, kan nu erbjuda slutfinansiering för bostadsrättsföreningar genom ett nytt samarbete med SoliFast. Samarbetet ger trygghet till både fastighetsutvecklare och långivare samt stärker Tessins erbjudande inom fastighetsfinansiering.

Genom ett nytt samarbete med SoliFast breddar Tessin sitt produkterbjudande till att även kunna erbjuda slutfinansiering till bostadsrättsföreningar. Samarbetet skapar förutseende och trygghet till projektets intressenter och innebär även en effektivare process. Under den senaste tiden har många affärsbanker blivit ännu mer restriktiva i sin utlåning till fastighetssektorn vilket skapat en osäkerhet kring planerade finansieringsbehov för pågående fastighetsprojekt.

"I och med samarbetet med SoliFast stärker och kompletterar vi vårt erbjudande med en helhetslösning riktad till våra projektutvecklare inom bostadsbyggande", säger Heidi Wik, VD Tessin Nordic Holding AB (publ).

Som del i samarbetet kommer SoliFast att erbjuda nya kunder finansiering av byggnadskreditiv genom Tessin. Det här bidrar till en bredare marknadsbearbetning för Tessin och möjlighet att identifiera intressanta projekt i ett tidigt skede.
Tessin har sedan starten 2014 genomfört fastighetsfinansiering i fler än 400 projekt över hela Sverige och i delar av Finland. Projekten innefattar mer än 8000 bostäder, fritidsboenden och kommersiella fastigheter - genom säkerställda lån med fastighetspant - för nyproduktion, renovering och fastighetsförvärv upp till 150 miljoner kronor.

”Det här vårt första dubbelriktade samarbetsavtal och vi ser flera synergier i våra respektive kunderbjudande då vi båda arbetar med fastighetsutvecklare men i olika faser. Samarbetet med Tessin innebär att vi kommer in tidigare i processen med en långsiktig lösning för ger värde till fastighetutvecklare, investerare och boende”, säger Lars Kling, Chief Operating Officer SoliFast Sverige AB.

SoliFast är ett finansiellt institut som nischat sig helt på utlåning till bostadsrättsföreningar och vill öka konkurrensen för att sänka föreningarnas räntekostnader.

Provided by: MFN
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
Tessin Nordic Holding AB
Tessin Nordic Holding is a Nordic investment platform for alternative financing solutions for property developers. It is a digital real-estate financing platform in Nordic countries. It generates revenues from fees for loan brokerage within Sweden and Finland....
Learn more about company
Media

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More