Follow

TerraNets årsredovisning 2020 publicerad

08 April 2021 - 21:04

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2020 för TerraNet Holding AB (publ) finns nu tillgänglig som bifogad fil på bolagets hemsida. 

Under 2020 har TerraNet förstärkt samarbetet med uppfinnaren och entreprenören Dirk Smits, som har utvecklat en banbrytande teknologi för avancerad tredimensionell bildanalys. Denna teknik, som kallas VoxelFlow, kan på några få millisekunder detektera och identifiera objekt i bilens omgivning, till exempel ett barn som springer ut på vägen. TerraNet har en global licens för att utveckla och marknadsföra VoxelFlow inom fordonsindustrin.

VoxelFlow förser bilen med blixtsnabb sensorteknik så att bilen förstår vad den har framför sig och agerar därefter, målsättningen är inom tre millisekunder. Med laser, tre kameror och högkänslig 3D-scanning, reagerar VoxelFlow tio gånger snabbare än dagens ADAS-system och agerar efter rådande situation. Smart, snabbt och korrekt i realtid.

Årsredovisningen kan laddas ned från hemsidan här.  

För mer information kontakta:
Pär-Olof Johannesson, VD
[email protected]
 +46 70 332 32 62
Johan Wångblad, CFO
[email protected]
+46 72 529 05 58

Om TerraNet
TerraNet utvecklar mjukvara för radiobaserade lösningar och tredimensionell bildanalys för avancerat förarstöd och självkörande fordon (ADAS och AV). I linje med Sveriges historia när det gäller att föra innovativa säkerhetsåtgärder till bilindustrin, är TerraNet banbrytande genom sin säkerhetsteknik VoxelFlow™ för ADAS- och AV-industrier med sitt huvudkontor i Lund, Sverige och dess kontor i Kiev, Ukraina och i Stuttgart, Tyskland. TerraNet Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (Nasdaq: TERRNT-B.ST). Se mer information på www.terranet.se.

Du kan nu prenumerera på TerraNets nyhetsbrev, registrera dig på www.terranet.se/for-investerare/.

Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, [email protected].

Denna information är sådan som TerraNet Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 april 2021 kl. 21.00 CET.

 


 

Bilaga


Provided by: GlobeNewswire
Nasdaq First North GM (Sweden)
TerraNet Holding AB
TerraNet Holding AB has a strategic focus on active security. The company develops technology for three-dimensional image analysis and radio-based positioning for advanced driver support and self-driving vehicles (ADAS and AV). The firm is engaged in developing software for automobile manufacturers, subcontractors, and other players in transport services to thereby obtain license revenue....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More