Follow

Rättelse: Terranet Bokslutskommuniké 2020 med MAR märkning samt bifogad Bokslutskommuniké

26 February 2021 - 15:12

Terranet Holding AB utfärdar en rättelse av dagens pressmeddelande gällande bolagets Bokslutskommuniké för 2020, som publicerades kl. 08:45 2021-02-26.

Rättelsen avser att pressmeddelandet saknade MAR-närkning samt Bifogad Bokslutskommuniké.

Till Bokslutskommuniké: http://bit.ly/3krV31C

Se video om VoxelFlow här: https://bit.ly/2ZUWah7

Om Terranet 
Terranet utvecklar programvara för radiobaserade lösningar och tredimensionell bildanalys för avancerade förarstöd och autonoma fordon (ADAS och AV). I linje med Sveriges historia när det gäller att föra innovativa säkerhetsåtgärder till bilindustrin, är Terranet banbrytande genom sin säkerhetsteknik VoxelFlow™ för ADAS- och AV-industrier med sitt huvudkontor i Lund, Sverige och dess kontor i Kiev, Ukraina och iStuttgart, Tyskland. Terranet Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (Nasdaq: TERRNT-B.ST). https://terranet.se/sv/ 


 

Pär-Olof Johannesson, CEO

[email protected]

+46 70 332 32 62  

Michaela Berglund, CMO

[email protected]

Media contact:

Sam Aurilla

[email protected] FischTank PR


Denna information är sådan information som TerraNet Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 november 2020 kl 08.30 CET.

Utsedd Certified Adviser till TerraNet Holding AB är Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, [email protected].

  

Bilagor


Provided by: GlobeNewswire
Nasdaq First North GM (Sweden)
TerraNet Holding AB
TerraNet Holding AB has a strategic focus on active security. The company develops technology for three-dimensional image analysis and radio-based positioning for advanced driver support and self-driving vehicles (ADAS and AV). The firm is engaged in developing software for automobile manufacturers, subcontractors, and other players in transport services to thereby obtain license revenue....
Learn more about company

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More