Follow

Swedish Stirling AB: Halvårsrapport 2022

18 August 2022 - 12:00

Miljöteknikföretaget Swedish Stirling AB publicerar idag sin halvårsrapport 2022.

Det svenska miljöteknikföretaget Swedish Stirling publicerar idag halvårsrapport för perioden 1 januari 2022 – 30 juni 2022. Rapporten finns i sin helhet tillgänglig på företagets hemsida för nedladdning. Bland väsentliga händelser under andra kvartalet märks:

  • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 33 TSEK (-TSEK). Totala intäkter samt aktiverat arbete för kvartalet var 461 TSEK (16 484 TSEK).
  • Resultatet per aktie före utspädning för kvartalet var -0,37 SEK (-0,13 SEK).
  • Signifikanta investeringar gjordes i fabriken för att hantera serietillverkning med tillhörande tester innan leverans.
  • En delegation från Glencores ledning från både Sydafrika och Schweiz besökte Swedish Stirlings fabrik i Sibbhult för att titta på produktionen av de första PWR BLOK som produceras för Lion Smelter i Sydafrika. Även huvudkontoret i Göteborg besöktes för presentation av Swedish Stirlings R&D-verksamhet.
  • Swedish Stirling anställde Jonas Hedelin som ny Chief Financial Officer (CFO) och medlem i bolagets ledningsgrupp. Han har tidigare jobbat som CFO i flera noterade bolag. Jonas tillträdde tjänsten som CFO den 15 augusti.

Väsentliga händelser efter periodens utgång:

  • Glencore International AG, Merafe Resources Limited och familjen af Jochnick åtar sig att teckna preferensaktier vid en eventuell nyemission av preferensaktier som Swedish Stirling planerar att genomföra senare i år. Teckningsåtagandena uppgår till sammanlagt 37 MSEK.

Swedish Stirlings VD Dennis Andersson kommenterar halvårsrapporten den 18 augusti kl. 13:00 på https://www.finwire.tv/webcast/swedish-stirling/q2-2022/ 

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sven Ljungberg, Kommunikationschef, 031-385 88 30, [email protected]

Om Swedish Stirling AB

Swedish Stirling AB är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008 för att vidareutveckla stirlingteknologins enastående förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet. Bolagets senaste produkt – PWR BLOK 400-F – är en unik egenutvecklad lösning för att återvinna energi ur industriella rest- och fackelgaser och omvandla dessa till 100 % koldioxidneutral elektricitet med hög effektivitet. PWR BLOK är – enligt oberoende certifiering – det billigaste sättet att producera elektricitet som existerar idag, och ger större CO2-besparingar per investerad krona än något annat energislag. Swedish Stirling AB är listat på Nasdaq First North Premier och FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399, [email protected]. Läs mer på www.swedishstirling.com

Denna information är sådan information som Swedish Stirling är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 augusti 2021 kl. 12:00 CET.

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
Swedish Stirling AB
Swedish Stirling has developed a hybridized Stirling engine. The Stirling engine forms the basis of the company's products Ripasso Stirling Hybrid and PWR BLOK. The Ripasso Stirling Hybrid is a solar hybrid where energy from the sun is supplemented with some other fuel during the dark hours of the day....
Learn more about company

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More