Follow

Svenska Nyttobostäder tillträder 449 lägenheter – positiv värdeförändring om 267 Mkr

01 April 2022 - 12:03

Stockholm, 1 april 2022

Den 31 mars 2022 tillträdde Svenska Nyttobostäder den helt nyproducerade fastigheten Nova i Södra Häggvik, Sollentuna. Fastigheten är fullt uthyrd.   

Nova består av 449 yteffektiva lägenheter och blir den första av totalt fyra förvärvade fastigheter som Svenska Nyttobostäder ska äga och förvalta i Södra Häggvik. 

Vid tillträdet gjordes en extern värdering av fastigheten som visade ett värde om 1 000 Mkr. Fastigheten förvärvades för 723 Mkr år 2020. Det ger en positiv värdeförändring om 267 Mkr som redovisas under första kvartalet 2022.

Det normaliserade driftnettot för Nova uppgår till 38 Mkr.

–Med tillträdet av Nova har vi ytterligare en fullt uthyrd fastighet i förvaltning, säger Tommy Johansson, VD på Svenska Nyttobostäder.

Svenska Nyttobostäder förvaltar nu 1 797 lägenheter av den totala portföljen på 5 752 lägenheter, som tillträds löpande fram till 2025. Senare i år tillträder bolaget ytterligare två fastigheter i Stockholmsområdet.

För mer information kontakta
Tommy Johansson, VD
[email protected] 

 

Svenska Nyttobostäder äger och förvaltar nyproducerade fastigheter i kommunikationsnära lägen i Stockholmsområdet. Certified adviser är Erik Penser Bank AB, tel: +46 8- 463 83 00, e-post: [email protected]

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
Svenska Nyttobostäder AB
Svenska Nyttobostader owns and manages newly constructed residential properties in Stockholm. The Company offer its properties to private individuals, companies and authorities on rent....
Learn more about company
Media

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More