Follow

Svenska Nyttobostäder AB (publ) offentliggör att teckning och tilldelning har skett i riktad nyemission

31 March 2022 - 17:00

Stockholm 2022-03-31

Svenska Nyttobostäder AB (publ) offentliggör att teckning och tilldelning skett av 2 198 380 preferensaktier i den riktade nyemission som beslutades på extra bolagsstämma den 17 mars 2022.

Den riktade nyemissionen av högst 2 700 000 preferensaktier som beslutades på extra bolagsstämma den 17 mars 2022 riktar sig till investerare som tecknat avtal om att leverera aktiebolag innehållande färdigställda förvaltningsfastigheter (Häggvik Nova 7 och 8). I samband med Svenska Nyttobostäders tillträde av Häggvik Nova 7 och 8 den 31 mars 2022 har 2 198 380 av de emitterade preferensaktierna tecknats och tilldelats säljaren av fastigheterna, Apelsinhöjden Holding AB. De nya aktierna motsvarar en ökning av aktiekapitalet med totalt 87 935,20 kronor.

Betalning av de tecknade aktierna har skett genom kvittning av fordran.

För mer information kontakta:
Tommy Johansson, VD 
tel. +46 70 86 10 613

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars 2022 kl. 17:00.

Svenska Nyttobostäder äger och förvaltar nyproducerade fastigheter i kommunikationsnära lägen i Stockholmsområdet. Certified adviser är Erik Penser Bank AB, tel: +46 8- 463 83 00, e-post: [email protected]

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
Svenska Nyttobostäder AB
Svenska Nyttobostader owns and manages newly constructed residential properties in Stockholm. The Company offer its properties to private individuals, companies and authorities on rent....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More