Follow

Svenska Nyttobostäder AB (publ): Årsredovisning 2021

28 April 2022 - 08:00

Stockholm, 28 april 2022

Svenska Nyttobostäders årsredovisning för 2021 finns att hämta som PDF-fil på bolagets hemsida www.nyttobostader.se 

ir.nyttobostader.se/investerare/rapporter-presentationer/

För mer information, kontakta:

Tommy Johansson, VD
[email protected]

Offentliggörande

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Svenska Nyttobostäder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-04-28 kl: 08.00.

Svenska Nyttobostäder äger och förvaltar nyproducerade fastigheter i kommunikationsnära lägen i Stockholmsområdet. Certified adviser är Erik Penser Bank AB, tel: +46 8- 463 83 00, e-post: [email protected]

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
Svenska Nyttobostäder AB
Svenska Nyttobostader owns and manages newly constructed residential properties in Stockholm. The Company offer its properties to private individuals, companies and authorities on rent....
Learn more about company
Media

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More