Follow

Svenska Nyttobostäder AB (publ) ändrar datum för publicering av bolagets delårsrapporter

06 May 2022 - 16:30

Stockholm, 6 maj 2022

Svenska Nyttobostäder ändrar datum för publicering av bolagets finansiella rapporter. Detta med anledning av att Svenska Nyttobostäder AB är intressebolag till ALM Equity AB, som offentliggör sina rapporter tidigare. 

Följande datum har ändrats:
Q1 2022 publiceras 19 maj 2022, tidigare kommunicerat 25 maj 2022
Q2 2022 publiceras 23 augusti 2022, tidigare kommunicerat 25 augusti 2022
Q3 2022 publiceras 17 november 2022, tidigare kommunicerat 23 november 2022. 


För mer information, kontakta:
Tommy Johansson, VD
[email protected] 

 

Offentliggörande
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Svenska Nyttobostäder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-05-06 kl: 16.30.

Svenska Nyttobostäder äger och förvaltar nyproducerade fastigheter i kommunikationsnära lägen i Stockholmsområdet. Certified adviser är Erik Penser Bank AB, tel: +46 8- 463 83 00, e-post: [email protected]

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
Svenska Nyttobostäder AB
Svenska Nyttobostader owns and manages newly constructed residential properties in Stockholm. The Company offer its properties to private individuals, companies and authorities on rent....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More