Follow

Svenska Aerogel offentliggör utnyttjandekursen för teckningsoptioner av serie TO2

14 June 2021 - 11:30

Svenska Aerogel Holding AB (publ) har den 14 juni 2021 fastställt kursen för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 till 0,64 SEK per ny aktie som tecknas med stöd av en (1) teckningsoption av serie TO2. Teckningsperioden inleds tisdag 15 juni.

Sammanfattande villkor för teckningsoptioner av serie TO2

  • Svenska Aerogels teckningsoptioner av serie TO2 emitterades i samband med företrädesemission 2020.
  • Varje teckningsoption av serie TO2 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden den 1 juni 2021 till och med den 12 juni 2021.
  • Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden 15 juni 2021 till 26 juni 2021.
  • Teckningsoptionerna har ISIN-kod SE0015194121.

Viktiga tidpunkter

  • Teckningsperioden inleds 15 juni 2021
  • Sista dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är 24 juni 2021.   
  • Obs! vissa förvaltare begär svar från sina depåkunder tidigare! Innehavare av TO2 bör därför ta kontakt med sina respektive förvaltare i god tid.
  • Teckningsperioden avslutas 26 juni 2021

Rådgivare

Eminova Partners AB agerar finansiell rådgivare och TM & Partners agerar legal rådgivare. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information: aerogel.se

Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel, 070 616 0867, [email protected]

Fullständiga villkor finns här: https://www.aerogel.se/investerare-media/aktien/teckningsoptioner-villkor/

Quartzene –  Next Generation Aerogel

Svenska Aerogel tillverkar och marknadsför nanomaterialet Quartzene®, ett mångsidigt insatsmaterial som används för att effektivisera och tillföra nya egenskaper i en slutprodukt. Genom tillsats av Quartzene kan isolering mot värme, kyla, ljud och brand förbättras i en rad olika material och slutprodukter för användning inom olika segment. Den förbättrade isoleringseffekten syftar till att spara energi i flera led, minska materialförbrukning, minska vikten, byta ut olja och plast samt öka säkerheten – ofta bidrar Quartzene till en kombination av dessa. I grunden handlar det om att utveckla hållbara lösningar i produkter med minsta möjliga avtryck på miljön. Svenska Aerogels vision är att vara den mest värdefulla affärspartnern med banbrytande materiallösningar för en hållbar värld.

Om Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel har utvecklat Quartzene, nästa generations aerogel. Quartzene är ett tillsatsmaterial för produkter inom segmenten; Transport, Processindustri, Papper & massa och Bygg & fastighet. Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är FNCA [email protected], 08-528 003 99.

Informationen lämnades genom VD Tor Einar Norbakks försorg för offentliggörande den 14 juni kl. 11:30 CEST.

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
Svenska Aerogel Holding AB
Svenska Aerogel develops and manufactures recyclable aerogel materials for industrial applications. It is focused on the development of Insulation, Color & Surface and Filtering of liquids and gases....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More