Follow

Svenska Aerogel Holding AB fortsätter organisera för tillväxt

01 June 2021 - 14:52

Bolaget rustar för tillväxt och implementerar nytt affärssystem för att effektivisera processer och därmed öka lönsamheten i bolaget. Den 1 juni gick Svenska Aerogel live med det nya ERP-systemet (Monitor) som på ett mer effektivt och kundanpassat sätt kommer att stödja den vardagliga hanteringen av bl a kundorder, fakturering, inköp, produktionsstyrning och lagerhantering.

- Vi är nu i den fas där vi behöver koppla samman alla processer i ett gemensamt verktyg för att vara effektiva och konkurrenskraftiga. Alla i organisationen är förberedda och vi är glada över att ha systemet i drift, säger Olof Esgård, CFO Svenska Aerogel. Bild: Johan Gelin, Monitor överlämnar affärssystemet till Olof Esgård, CFO Svenska Aerogel. 

Svenska Aerogel Holding AB har en tydlig affärsplan som grund för den förväntade tillväxtresan. Marknadssegment och kunder är tydligt definierade. Produktionen är utbyggd för att hantera större volymer och under 2020 har nya distributörer och extern expertis knutits till verksamheten. Implementering av affärssystem, pågående förberedelser för ISO-certifiering och utökad kompetens är andra viktiga element i affärsplanen som bidrar till framgång. Läs mer om affärsplanen Svenska Aerogel 2.0 här : https://www.aerogel.se/om-oss/affarsmodell-och-strategi/

Svenska Aerogel tillverkar och kommersialiserar det nanoporösa materialet Quartzene®. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material med fokus på hållbarhet. Quartzene skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper. Bolagets vision är att vara den högst värderade affärspartnern med nya materiallösningar för en hållbar värld. Gävle 1 juni 2021

Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market.  Certified Adviser är FNCA  [email protected]  08-528 003 99.

För ytterligare information kontakta:Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel 070 616 0867 [email protected]Gävle 1 juni 2021

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
Svenska Aerogel Holding AB
Svenska Aerogel develops and manufactures recyclable aerogel materials for industrial applications. It is focused on the development of Insulation, Color & Surface and Filtering of liquids and gases....
Learn more about company
Media

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More