Follow

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB:s kvartalsrapport för kvartal 3 2020 finns nu tillgänglig på Bolagets webbsida, www.sens.se

20 November 2020 - 14:17
 • Nettoomsättning minskade till 22,3 (29,7)
 • Rörelseresultat uppgick till -4,7 (-5,4)
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -1,7 (-6,5)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,14 (-0,54)

Väsentliga händelser under rapportperioden

 • Tecknat avtal med Catena fastigheter om värmeåtervinning i kvarteret Mappen
 • Genomfört företrädesemission, vilken garanterats av huvudägarna
 • Sens har avyttrat verksamheten ”färdig värme” till Meus Liberi Tripudium AB
 • SENS har inlett en fusionsplan för att fusionera ihop ett antal dotterbolag
 • Tagit del av skattelättnader till följd av Coronaviruset

Händelser efter Rapportperioden

SENS har efter rapportperioden

 • Slutfört företrädesemissionen
 • Påbörjat en kvittningsemission för att avlasta bolagets balansräkning och frigöra likviditet
 • Tecknat avtal med Uttran

För frågor kontakta;

Calle Wellenius, VD SENS; 0704 184 020

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB bygger och levererar energilösningar till fastighetsägare, energibolag och kommuner. Produkterna baseras i huvudsak på energilagring i borrhålslager samt energieffektiv distribution och återvinning av energi. SENS vision är att bli den ledande aktören inom energilagring och distribution och bolaget är listat på Nordic MTF (NGM).

Provided by: Cision
NGM Nordic SME (Sweden)
Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB
Sustainable Energy Solutions Sweden Holding supplies heat pump installations to tenant-owner associations, private customers and larger property owners. Energy is mainly extracted through geothermal heat, air/water, and solar cells. Business is conducted through in-house departments for sales, design, installation and service. A large proportion of the market is found in the Greater Stockholm area...
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More

Create Your FREE Account to stay Up To Date