Follow

Penser Access: Surgical Science - fokus för Q3 blir integrerging av SenseGraphics

26 August 2019 - 12:00

Surgical Science redovisade en omsättning om 16,1 mkr vilket innebar en tillväxt om 9% y/y. Rörelseresultatet uppgick till -1,7 mkr vilket var högre än vårt estimat -4,3 mkr. Vid kvartalets utgång förvärvade SuS det svenska mjukvarubolaget SenseGraphics, ett svenskt bolag inom medecinsk simulering. Genom förvärvet får SuS, Intuitive Surgical (ISGR), världsledaren inom robotkirurgi som kund. Vi lämnar våra estimat oförändrade i väntan på att bolaget ska annonsera nya finansiella mål i samband med Q3’19 rapporten. Vi ser ett motiverat värde i aktien om 310-340 kr vilket gör att vi ser en hög potential i aktien till en medelhög risk. 

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/sus_20190826.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Provided by: Cision
Nasdaq First North Sweden (Sweden)
Surgical Science Sweden AB
Surgical Science Sweden AB is the supplier of virtual reality simulators for medical training. Its training systems are used by medical training centers and institutes for practice, validation and certification of students, surgeons, and medical doctors. The company's systems include Lapsim, Lapsim essence, Endosim, Teamsim, Simball box....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More

Create Your FREE Account to stay Up To Date