Follow

Stillfront Groups delårsrapport för januari – mars 2021

05 May 2021 - 07:00

Höjdpunkter Q1

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 319 (691) MSEK, en ökning med 91 procent jämfört med första kvartalet 2020, varav 9,5 (10,2) procent organisk
  • EBIT uppgick till 253 (106) MSEK, en ökning med 138 procent
  • Justerad EBIT uppgick till 432 (213) MSEK, en ökning med 103 procent, Justerad EBIT-marginal uppgick till 33 (31) procent
  • Jämförelsestörande poster uppgick till -35 (-50) MSEK, varav merparten avser transaktionskostnader vid förvärvet av Moonfrog Labs. Avskrivningar av förvärvsrelaterade poster uppgick till -144 (-56) MSEK
  • Finansnettot uppgick till -45 (-4) MSEK
  • Periodens resultat uppgick till 148 (77) MSEK
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,41 (0,29) SEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,41 (0,28) SEK
  • Nettoskulden uppgick till 3 116 (1 787) MSEK och justerad skuldsättningsgrad, pro forma var 1,3x (1,2x)
  • Likvida medel uppgick till 1 225 MSEK och outnyttjade kreditfaciliteter uppgick till 1 211 MSEK

“Stillfront har haft en stabil start på 2021 med fortsatt stark tillväxt och hög lönsamhet. Vi fortsätter att leverera i linje med våra förväntningar och vi tar stora kliv mot våra långsiktiga finansiella mål samt vår ambition att bygga ett ledande ’free-to-play powerhouse’ av spelstudios. Under 2021 har vi intensifierat processen kring ett listbyte från Nasdaq First North Premier till Nasdaq Stockholms huvudlista med målsättningen att notera Stillfronts aktier på huvudlistan inom de kommande månaderna, givet att vi erhåller de nödvändiga tillstånden.”

Jörgen Larsson, VD, Stillfront

Nyckeltal


MSEK
2021
jan-mar
2020
jan-mar
Senaste 12
månaderna
2020
jan-dec
Bookings1 3136854 5923 964
Förändring förutbetald intäkt762827
Nettoomsättning1 3196914 6193 991
EBIT2531061 140993
Justerad EBIT4322131 7131 493
Justerad EBIT marginal, %33313737
EBITDA4632041 8111 553
Adjusted EBITDA4982541 9411 697
Justerad EBITDA marginal, %38374243
Resultat före skatt208102906799
Resultat efter skatt14877652581
Antal anställda1 2507431 2501 032
Justerad skuldsättningsgrad, pro forma, x1,31,21,30,9


Inbjudan till webcast
Jörgen Larsson, VD, och Andreas Uddman, CFO, presenterar delårsrapporten live via webcast klockan 10.00 idag. Presentationen kommer att hållas på engelska. 

För att delta via webbsändningen, vänligen besök: 
https://tv.streamfabriken.com/stillfront-q1-2021

För att delta via telefon, vänligen ring:
SE: +46 8 505 583 59
UK: +44 33 330 090 35
US: +1 83 382 305 86

Provided by: MFN
Nasdaq First North GM (Sweden)
Stillfront Group AB
Stillfront Group AB is a Swedish game development company focusing on the free-to-play segment. The company has a diversified portfolio of games and focuses on games with long lifecycles and loyal users. Stillfront group consists of game studios in different countries and the company's main markets are US, Europe and the MENA region. The studios owned by group include Goodgame Studios, Storm8, and...
Learn more about company

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More