Follow

Stillfront emitterar 1 500 miljoner kronor i 4-åriga seniora icke-säkerställda obligationer

11 May 2021 - 14:40

Stillfront Group AB (publ) (“Stillfront” eller “Bolaget”) har framgångsrikt placerat 1 500 miljoner kronor i seniora icke-säkerställda obligationer under ett nytt seniort icke-säkerställt ramverk om upp till 2 000 miljoner kronor med förfall 2025 (“Obligationen”). Emissionslikviden kommer användas för generella företagsändamål (inklusive men inte begränsat till refinansiering, investeringar och förvärv) samt stärka Bolagets position för framtida tillväxt.

Räntesatsen för Obligationen fastställdes till 3 månaders STIBOR + 275 baspunkter.

“Vi är mycket nöjda med att ha säkrat ny skuldfinansiering till fördelaktiga villkor. Det nya ramverket ger oss en flexibel finansiell plattform och möjliggör för oss att fortsätta leverera på våra långsiktiga finansiella tillväxtmål”, säger Andreas Uddman, CFO.

I samband med emissionen av Obligationen har DNB Markets, Nordea och Swedbank agerat joint bookrunners. Mannheimer Swartling har agerat juridisk rådgivare.

Provided by: MFN
Stillfront Group AB
Stillfront Group AB is a Swedish game development company focusing on the free-to-play segment. The company has a diversified portfolio of games and focuses on games with long lifecycles and loyal users. Stillfront group consists of game studios in different countries and the company's main markets are US, Europe and the MENA region. The studios owned by group include Goodgame Studios, Storm8, and...
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More