Follow

Niklas Carlén blir tillförordnad VD för Stille

25 January 2023 - 15:50

Torbjörn Sköld tillträder sin tjänst som ny VD för Stille den 20 mars, 2023, då han ersätter Hanna Ernestam Wilkman som varit bolagets verkställande direktör sedan 1 april 2019. Styrelsen för Stille har beslutat att utse Niklas Carlen som tillförordnad VD till dess att Torbjörn påbörjar sin anställning. Niklas arbetar sedan juni 2020 som CFO för Stille.

Torshälla den 25 januari, 2023.


Denna information är sådan information som Stille AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom kontaktpersonens försorg för offentliggörande den 25 januari, 2023, kl. 15.50.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Lars Kvarnhem
Styrelsens ordförande

+46 (0)70 512 00 21 | [email protected]
 

STILLE AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Stille grundades 1841 och är ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. Stilles prioriterade affärsområden är kirurgiska instrument och operationsbord. Stilles kirurgiska instrument används framförallt vid olika typer av öppen kirurgi. När det gäller minimalinvasiva ingrepp är operationsborden imagiQ2 och Medstone nyckelprodukter. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. Aktien är noterad på marknadsplatsen First North Growth Market under kortnamnet ”STIL” med Eminova AB som Certified Adviser. Eminova Fondkommission AB + 46 8 684 211 10, [email protected] För mer information, besök www.stille.se.

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
Stille AB
Stille manufactures and distributes medical devices. Its products include surgical equipment such as Surgical Scissors, Forceps, Curettes, Raspatories, Elevators, c-arm tables and instrument care education, among others....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More