Follow

STENOCARE företrädesemission med Units – startar i dag

24 May 2023 - 08:02

­STENOCARE A/S
NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET, DENMARK

TICKER:  STENO

STENOCARE A/S ("Stenocare") meddelade den 15 maj 2023 att bolaget kommer att ta in upp till 30 miljoner DDK i en företrädesemission med Units på Nasdaq First North Growth Market. Idag, den 24 maj, är första dagen för investerare och aktieägare att teckna de nya aktierna och teckningsoptionerna.

Marknadsledare: Stenocare har varit en pionjär inom den medicinska cannabisindustrin sedan 2017 och har framgångsrikt etablerat sig i fem länder med prenumerationsbaserade produkter som är godkända för försäljning av lokala hälsovårdsmyndigheter. Den europeiska medicinska cannabisindustrin är fortfarande ung med en stor patientpotential i miljontal under de kommande åren. Stenocare tar därför in kapital för att ytterligare stödja den ambitiösa strategin att stärka sin position som ett marknadsledande europeiskt varumärke för medicinsk cannabis.

Kapital för acceleration: Företaget har offentliggjort en "företrädesemission med Units" för att få in upp till 30 miljoner DKK i tre olika transaktioner, där den första transaktionen inleds den 24 maj och avslutas den 8 juni. Den första transaktionen syftar till att ta in 10 miljoner DKK och bolaget har erhållit förhandsåtaganden för 86 % av beloppet. Medlemmar av Stenocares ledningsgrupp och styrelse har personligen åtagit sig att investera 2 miljoner DKK i transaktionen.

Erbjudandet: Emissionen liknar en normal "företrädesemission" – men med "Teckningsoptioner" som ett ytterligare element. Företrädesemissionen med Units består av fyra olika delar: Två nya stamaktier i Stenocare och två teckningsoptioner. Dessa fyra delar är förpackade i en "UNIT" som säljs till ett pris av 9,16 DKK per UNIT.               

Erbjudandet:     2 nya aktier till 4,58 DKK per styck            = 9,16 DKK

                                                             2 Teckningsoptioner, gratis                          = 0 DKK

                                                             Total pris per UNIT                                       = 9,16 DKK

De två teckningsoptionerna ger innehavaren rätten att köpa nya Stenocare-aktier i framtiden med en rabatt på 30 %. Den första Teckningsoptionen (benämnd "TO1") kan användas i december 2023 och den andra teckningsoptionen (benämnd "TO2") kan användas i juni 2024. Om innehavaren bestämmer sig för att inte köpa nya aktier kan teckningsoptionerna säljas till aktuellt marknadspris.

Befintliga aktieägare har företrädesrätt: Alla aktieägare i Stenocare den 23 maj kommer att få teckningsrätter för att köpa UNITs. För varje ägd aktie får aktieägaren 1 "Unit-rätt" och för varje 10 Unit-rätter har man rätt att köpa 1 UNIT till 9,16 DKK. Aktieägare bör följa instruktionerna från sin bank eller använda Nordnet.

Nya investerare är välkomna: Alla investerare är välkomna att nyttja detta UNIT-erbjudande. Det finns två sätt att "köpa" erbjudandet, och det beror på om du vill ha en garanti för köpet eller inte: 1) Om det inte finns någon önskan om en garanti, använd teckningsblanketten på Stenocares investerarsida för att teckna i erbjudandet, 2) om det finns en önskan om en garanti, så bör du köpa "Unit-rätt" via din bank eller Nordnet. Unit-rätten används sedan för att köpa UNIT-erbjudandet. För varje UNIT måste det finnas 10 Unit-rätter (ratio 1:10).

Mer information om Stenocare och erbjudandet finns på företagets investerarsida:

Stenocare investerarsida (engelska): https://stenocare.com/share-issue-2023/

Stenocare investerarsida (danska): https://stenocare.dk/share-issue-2023-dk/

Stenocare investerarsida (svenska): https://stenocare.se/share-issue-2023-se/

Stenocare facebook: https://www.facebook.com/stenocare

Stenocare Twitter: https://twitter.com/STENOCARE_

Nordnet (danska): https://www.nordnet.dk/dk/kampagner/emission/stenocare

Nordnet (Svenska): https://www.nordnet.se/se/kampanjer/emission/stenocare

Länk till Teckningsblankett: https://stenocare.com/wp-content/uploads/2023/05/SUBSCRIPTION-FORM-without-use-of-Unit-Rights-ENG-.pdf

Länk till den officiella annonseringen av företrädesemission med Units (engelska): https://stenocare.com/investor-relations/announcements/66A70863B3330828/

För ytterligare information om STENOCARE, vänligen kontakta:
Thomas Skovlund Schnegelsberg, CEO          Telefon: +45 31770060            E-mail:
[email protected]

Beträffande STENOCARE A/S
Stenocare grundades 2017 med syftet att tillhandahålla medicinsk cannabis till patienter i Danmark och internationellt. Företaget var först med att få den danska läkemedelsmyndighetens tillstånd att importera, distribuera samt odla och producera medicinsk cannabis. Stenocare köper sina produkter från ett antal noggrant utvalda internationella leverantörer av hög kvalitet och driver en unik, inomhus toppmodern odlingsanläggning i Danmark, som har flera nivåer av redundans för att garantera kvalitet och enhetlighet i en bekämpningsmedelsfri produktionsprocess.

www.stenocare.com    www.stenocare.dk

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM Copenhagen (Denmark)
Stenocare A/S
Stenocare is a Danish company engaged in the development, imports and marketing of medical cannabis products through pharmacies and hospitals....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More