Follow

Presentation av Stayble Therapeutics inför notering

31 January 2020 - 20:36
Stayble Therapeutics är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar injektionsbehandlingen STA363 mot kronisk diskrelaterad ryggsmärta. Behandlingen riktar sig till patienter som inte blir hjälpta av sjukgymnastik och smärtstillande preparat. Injektionen ges vid ett tillfälle och effekten beräknas kvarstå hela livet och kräver minimal rehabilitering. Bolaget har nu fokus på den fortsatta kliniska utvecklingen och genomförandet av en klinisk fas 2b-studie. Staybles vision är att utveckla STA363 som ny standardbehandling för patienter som lider av kronisk diskrelaterad ryggsmärta....
Nasdaq First North GM (Sweden)
Stayble Therapeutics AB
Stayble Therapeutics AB is a clinical stage pharmaceutical company developing STA363, an intradiscally injected formulation against chronic discogenic low back pain. The treatment is aimed at patients whose back pain persists after physiotherapy and analgesics. The injection is given once and the effect is expected to remain throughout the patient's life and requires minimal rehabilitation. The co...
Learn more about company

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More

Create Your FREE Account to stay Up To Date